Moje zdravlje

Često i mnogo slušamo o zdravlju. Nažalost, istraživanja pokazuju da ipak mnogo toga ne znamo. Ponajviše zato što nas je sram pitati. Odgovore najčešće tražimo od vršnjaka koji znaju isto koliko i mi.

Reklame i mediji, lovačke priče i pritisak naših vršnjaka, želja za dokazivanjem i prihvaćenošću mogu nas dovesti do pogrešnih odluka te opasnih i rizičnih ponašanja.  Neki, zbog nesigurnosti i ranjivosti, ulaze u svijet ovisnosti (alkohol, duhan, droge, kockanje, internet i videoigre). Nažalost, zlonamjerni pojedinci zbog osobne dobiti uvode mlade ljude i u svijet prostitucije i trgovanja ljudima.

Fizičko zdravlje čuvamo pazeći na prehranu, san i odmor te na tjelesnu aktivnost. Zdravlje podrazumijeva odsustvo bolesti i mogućnost da se bavimo uobičajenim aktivnostima. Na naše zdravlje utječu i nasljedne predispozicije (genetski čimbenici povećanoga rizika da obolimo od nekih bolesti).

Spolno zdravlje podrazumijeva zdravlje naših reproduktivnih organa, preveniranje spolno prenosivih bolesti te spolno odgovorno ponašanje. Prerano stupanje u spolne odnose značajan je čimbenik rizika za naše zdravlje. Dosezanje spolne zrelosti naglašava potrebu za spolno odgovornim ponašanjem.

Mentalno zdravlje čini nas zadovoljnima, pozitivnima, uključenima u društveni život, aktivnima u školi i u drugim životnim područjima te sposobnima rješavati probleme na koje nailazimo. Narušeno mentalno zdravlje ogleda se u poremećajima u ponašanju i drugim psihičkim teškoćama. Tada je potrebno zatražiti savjet i pomoć odraslih i stručnjaka.

Poduzimanje određenih koraka radi smanjivanja rizika od pojave bolesti nazivamo prevencijom.

Nemojmo zaboraviti, neodgovorno ponašanje prema svojem zdravlju ili zdravlju drugih ljudi ima brojne neposredne i dugoročne negativne posljedice.

POJMOVNIK

fizičko zdravlje mentalno zdravlje spolno zdravlje spolno odgovorno ponašanje nasljedne predispozicije prevencija kronične bolesti doniranje (lat. donatio)

Moji odabiri i odluke

U adolescenciji (razdoblju od 12. do 20. godine) postupno prelazimo iz djetinjstva u odraslu dob. To je doba intenzivnoga razvoja našega identiteta (ono što jesam, ono po čemu sam jedinstven). Ponekad i ne znajući tražimo odgovore na pitanja: Tko sam?, Kakav sam?, Tko će se htjeti družiti sa mnom?, U koju ću se srednju školu upisati?, Koje ću zanimanje odabrati?.

Imamo snažnu potrebu za osamostaljivanjem i za privatnošću. Naši vršnjaci imaju znatno veći utjecaj na nas. Ponekad se javljaju nesuglasice s odraslim članovima obitelji, uvjereni smo da nas nitko ne razumije. Tražimo samostalnost, ali pritom ne smijemo zaboraviti da ona nosi i odgovornost za odluke koje donosimo.

Upravo smo u životnom razdoblju jakoga utjecaja hormona koji nas čine impulzivnima (teže kontroliramo svoje emocije, reagiramo naglo i bez razmišljanja), egocentričnima (usmjereni smo na sebe i svoje potrebe), uvjereni smo da sve možemo i znamo bolje od drugih. Istovremeno smo nesigurni i osjetljivi. Naše su odluke i izbori više pod utjecajem osjećaja nego razuma i logike.

Izgrađen identitet (znam svoje jake strane, ali i slabosti) pomaže nam da lakše i sigurnije odlučujemo. Omogućuje nam da znamo izraziti svoje potrebe i stavove i da se u skladu s njima ponašamo te da uspješnije procjenjujemo posljedice svojih odabira. Kada budemo nesigurni i neodlučni, spremniji smo obratiti se za pomoć pozitivnim autoritetima.

Odabir srednje škole i budućega zanimanja važna je odluka. Pri odabiru valja povesti računa o svojim sposobnostima i interesima kao i o konkurentnosti određenoga zanimanja na tržištu rada.

POJMOVNIK

adolescencija identitet impulzivno egocentrično odgovorno konkurentnost na tržištu rada

Biti nasilnik nije cool

U tvom razredu ili školi možda ima učenika koji se ne ponašaju u skladu s uobičajenim normama ponašanja. Oni su skloni različitim neprihvatljivim oblicima ponašanja (izbjegavanju nastave, oštećivanju školske imovine, konzumiranju sredstava ovisnosti, nasilju).  Njihovo ponašanje naziva se rizično ponašanje.

Sigurno se pitaš zašto se oni tako ponašaju. Uzroci rizičnog ponašanja povezuju se s osobnošću učenika, obiteljskim, školskim i širim društvenim utjecajima. Takvi se učenici pokušavaju osloboditi ovisnosti o svojim roditeljima i zajednici, krše pravila i u konačnici mogu naštetiti sebi i drugima. Često su nasilni.  Kako možeš pomoći takvim učenicima?

Nema pravila u odabiru metoda pri pružanju pomoći djeci rizičnih ponašanja. Svako je dijete posebno i zahtijeva posebnu pažnju i pomoć. Kreni malim koracima u pružanju pomoći svome školskom vršnjaku. Budi mu potpora u svladavanju školskoga gradiva. Pohvali ga, pozovi na rođendan, razgovaraj s njim, ohrabri ga u svakom pokušaju uključivanja u aktivnosti razreda.

Djeci rizičnog ponašanja potrebna je podrška kako bi počela stvarati pozitivnu sliku o sebi. Mnogi od tvojih vršnjaka nemaju primjerenu pomoć i zaštitu u obitelji, ali ako si pomogao barem malo, učinio si puno. Učenici rizičnih ponašanja katkad trebaju i stručnu pomoć psihologa i liječnika. Važno je znati da svi učenici imaju pravo na obrazovanje i pravo na zaštitu.

Važno – Zakon me štiti
U Republici Hrvatskoj postoje zakonske odredbe o zabrani prodaje alkohola i cigareta osobama  mlađim od 18. godina

Moje – ne ovisnostima
Reći ću ne i bit ću ono što jesam.
Imam pravo izbora i oduprijet ću se pritisku vršnjaka.
Želim sretno i bezbrižno djetinjstvo – to je moje pravo.

Pojmovnik

rizična ponašanja rizični utjecaji prevencija