O građanskom odgoju

Grad Rijeka prvi je grad u Hrvatskoj koji je u osnovne škole na području grada uveo Građanski odgoj i obrazovanje kao nastavni predmet, točnije izvannastavnu aktivnost.

Rijeka je to učinila kako bi promicala nenasilje, toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijala ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Pohađanje ovog nastavnog predmeta učenicima je u Rijeci omogućeno od školske godine 2016./2017.  Za navedeni program Grad Rijeka je izradio i priručnik za učenike te ga besplatno ponudio svim ostalim gradovima, županijama i općinama koje su željele preuzeti riječki model učenja.

Građanski odgoj provodi se kao izvannastavna aktivnost (po modelu već ranije u Rijeci uvedenog, iznimno uspješnog programa – „Moja Rijeka“).

Nastava Građanskog odgoja u riječkim se školama izvodi jednom do dva puta tjedno, s maksimalnim fondom od 70 sati godišnje i to u višim razredima osnovne škole – od 5. do 8. razreda.

Predmet se uvodio postupno, na način da je prvo ušao u pete razrede, a prema planu se nastavio provoditi  i provodi se do kraja osnovnoškolskog obrazovanja.

Priručnici za učenike

U školskoj godini 2015./2016. provedene su pripremne radnje za realizaciju ovog programa. Izrađen je priručnik za učenike “Učenik građanin” namijenjen učenicima petih i šestih razreda koji obuhvaća sve dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja, a teme oblikuje na adekvatan i učenicima blizak i zanimljiv način. Priručnik je 2017. godine unaprijeđen prema preporukama koje su proizašle iz evaluacije prve, eksperimentalne, godine provedbe.

Radi kontinuiteta provođenja ovog uspješnog programa, tijekom školske godine 2017./2018. izrađen je i priručnik “Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni” za učenike sedmih i osmih razreda, koji također obuhvaća sve dimenzije građanskog obrazovanja.

Ovo su prvi takvi priručnici u Hrvatskoj, a u njihovu su izradu bili uključeni brojni sudionici, od organizacija civilnog društva i djelatnika Sveučilišta u Rijeci do učitelja-provoditelja programa i samih škola, dakle, čitava odgojno-obrazovna vertikala. Teme koje se obrađuju su pomno birane, obrađivane i prilagođavane učeničkom uzrastu. Priručnici su prevedeni i na talijanski jezik kako bi se približili što većem broju učenika.

Podijeli

Grad Rijeka uveo je Građanski odgoj u riječke osnovne škole kako bi promicao nenasilje, toleranciju i solidarnost.

Građanski odgoj kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti.

Ovaj program uči nas vrijednostima koje se temelje na poštovanju ljudskih prava.

Građanski odgoj donosi razumijevanje obaveza i odgovornosti koje su temelj života u građanskom društvu.