Biti nasilnik nije cool

U tvom razredu ili školi možda ima učenika koji se ne ponašaju u skladu s uobičajenim normama ponašanja. Oni su skloni različitim neprihvatljivim oblicima ponašanja (izbjegavanju nastave, oštećivanju školske imovine, konzumiranju sredstava ovisnosti, nasilju).  Njihovo ponašanje naziva se rizično ponašanje.

Sigurno se pitaš zašto se oni tako ponašaju. Uzroci rizičnog ponašanja povezuju se s osobnošću učenika, obiteljskim, školskim i širim društvenim utjecajima. Takvi se učenici pokušavaju osloboditi ovisnosti o svojim roditeljima i zajednici, krše pravila i u konačnici mogu naštetiti sebi i drugima. Često su nasilni.  Kako možeš pomoći takvim učenicima?

Nema pravila u odabiru metoda pri pružanju pomoći djeci rizičnih ponašanja. Svako je dijete posebno i zahtijeva posebnu pažnju i pomoć. Kreni malim koracima u pružanju pomoći svome školskom vršnjaku. Budi mu potpora u svladavanju školskoga gradiva. Pohvali ga, pozovi na rođendan, razgovaraj s njim, ohrabri ga u svakom pokušaju uključivanja u aktivnosti razreda.

Djeci rizičnog ponašanja potrebna je podrška kako bi počela stvarati pozitivnu sliku o sebi. Mnogi od tvojih vršnjaka nemaju primjerenu pomoć i zaštitu u obitelji, ali ako si pomogao barem malo, učinio si puno. Učenici rizičnih ponašanja katkad trebaju i stručnu pomoć psihologa i liječnika. Važno je znati da svi učenici imaju pravo na obrazovanje i pravo na zaštitu.

Važno – Zakon me štiti
U Republici Hrvatskoj postoje zakonske odredbe o zabrani prodaje alkohola i cigareta osobama  mlađim od 18. godina

Moje – ne ovisnostima
Reći ću ne i bit ću ono što jesam.
Imam pravo izbora i oduprijet ću se pritisku vršnjaka.
Želim sretno i bezbrižno djetinjstvo – to je moje pravo.

Pojmovnik

rizična ponašanja rizični utjecaji prevencija

Podijeli

Aktivnosti

Istraži i pokušaj odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Koji su najčešći oblici nasilnog ponašanja među djecom?
  • Pronađi na internetu rezultate istraživanja koja su provedena u školama Republike Hrvatske o rizičnim ponašanjima učenika.
  • Koja su prava djece ugrožena kada konzumiraju alkohol i cigarete?

Uz pomoć učitelja organiziraj vršnjačku pomoć u svome razrednom odjelu.

Pozovi u školu stručnu osobu i organiziraj tribinu o prevenciji i pomoći učenicima rizičnog ponašanja.

  • U pripreme uključi i takve učenike. S prijateljima u razredu izradi letke kojima pozivaš na tribinu ostale učenike, učitelje i roditelje.

S prijateljem razgovaraj o rizičnim ponašanjima, mogućim uzrocima i posljedicama.

  • Posljedice mogu biti kratkoročne (npr. umor, slaba pažnja) i dugoročne (npr. izostanci s nastave, slabiji školski uspjeh).