Kontakt

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka

Odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Trpimirova 2, 51000 Rijeka
Tel: +385 51 209-572
E-mail: skolstvo@rijeka.hr


Kontaktirajte nas


    Web razvoj: Goran Grudić, struč. spec. inf.

    Powered by WordPress.

    © Copyright, Grad Rijeka 2020.