Moje zdravlje

Često i mnogo slušamo o zdravlju. Nažalost, istraživanja pokazuju da ipak mnogo toga ne znamo. Ponajviše zato što nas je sram pitati. Odgovore najčešće tražimo od vršnjaka koji znaju isto koliko i mi.

Reklame i mediji, lovačke priče i pritisak naših vršnjaka, želja za dokazivanjem i prihvaćenošću mogu nas dovesti do pogrešnih odluka te opasnih i rizičnih ponašanja.  Neki, zbog nesigurnosti i ranjivosti, ulaze u svijet ovisnosti (alkohol, duhan, droge, kockanje, internet i videoigre). Nažalost, zlonamjerni pojedinci zbog osobne dobiti uvode mlade ljude i u svijet prostitucije i trgovanja ljudima.

Fizičko zdravlje čuvamo pazeći na prehranu, san i odmor te na tjelesnu aktivnost. Zdravlje podrazumijeva odsustvo bolesti i mogućnost da se bavimo uobičajenim aktivnostima. Na naše zdravlje utječu i nasljedne predispozicije (genetski čimbenici povećanoga rizika da obolimo od nekih bolesti).

Spolno zdravlje podrazumijeva zdravlje naših reproduktivnih organa, preveniranje spolno prenosivih bolesti te spolno odgovorno ponašanje. Prerano stupanje u spolne odnose značajan je čimbenik rizika za naše zdravlje. Dosezanje spolne zrelosti naglašava potrebu za spolno odgovornim ponašanjem.

Mentalno zdravlje čini nas zadovoljnima, pozitivnima, uključenima u društveni život, aktivnima u školi i u drugim životnim područjima te sposobnima rješavati probleme na koje nailazimo. Narušeno mentalno zdravlje ogleda se u poremećajima u ponašanju i drugim psihičkim teškoćama. Tada je potrebno zatražiti savjet i pomoć odraslih i stručnjaka.

Poduzimanje određenih koraka radi smanjivanja rizika od pojave bolesti nazivamo prevencijom.

Nemojmo zaboraviti, neodgovorno ponašanje prema svojem zdravlju ili zdravlju drugih ljudi ima brojne neposredne i dugoročne negativne posljedice.

POJMOVNIK

fizičko zdravlje mentalno zdravlje spolno zdravlje spolno odgovorno ponašanje nasljedne predispozicije prevencija kronične bolesti doniranje (lat. donatio)

Podijeli

Aktivnosti

Obiteljsko stablo zdravlja

  • Uz pomoć članova svoje obitelji izradite Obiteljsko stablo zdravlja u koje ćete unijeti podatke o bolestima svojih predaka te tako prevenirati moguće rizike za svoje zdravlje.

Vreća vrućih pitanja

  • Provedite aktivnost Vreća vrućih pitanja. Na osnovi svojih pitanja i odgovora pozvanoga stručnjaka uredite školski pano ili školsku mrežnu stranicu.

Ispitajte

  • Sastavite anketu kojom ćete među svojim vršnjacima istražiti poznavanje činjenica o zdravlju. Rezultate istraživanja statistički obradite i prikažite na Vijeću učenika, roditeljskom sastanku ili objavite na mrežnoj stranici svoje škole ili u nekom drugom mediju.

Razmislite, istražite i razgovarajte o sljedećim temama:

  • Interes i dobit proizvođača, trgovaca i marketinških agencija
  • Trajna oštećenja sluha uzrokovana bukom
  • Štetne posljedice dugotrajnog boravka pred ekranom (TV, računalo, tablet, mobitel itd.)
  • Koliko ste samostalni u brizi za svoje zdravlje? Koliko vam u tome još uvijek pomažu vaši roditelji/skrbnici?
  • Razmišljaju li o svome zdravlju na isti način zdravi i mladi koji, nažalost, boluju od ozbiljnih kroničnih bolesti?
  • Tko su osobe koje mogu ugroziti vaše zdravlje i kako im se možete oduprijeti?
  • Što znate o zakonskoj regulativi koja se odnosi na zaštitu zdravlja maloljetnika?

Osmislite i realizirajte reklamnu kampanju za zdrave načine života.

Osmislite načine na koje je moguće doprinijeti zdravlju drugih ljudi. Primjerice, jedan od načina je akcija darivanja (doniranja) krvi ili matičnih stanica.