Svima dostupno

 

Imajući u vidu nužnost provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja kao zasebnog nastavnog predmeta u cilju razvoja kvalitetnijeg društva, Grad Rijeka besplatno ustupa sve materijale za provođenje ovog programa svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odnosno svim školama koje za tim iskažu interes, odnosno odluče provoditi program.

Predstavnici svih jedinica lokalne i regionalne samouprave kao i predstavnici zainteresiranih osnovnih škola, mogu se s iskazom interesa obratiti e-mailom na adresu skolstvo@rijeka.hr.

Ovdje se može preuzeti i Sporazum s Gradom Rijekom o besplatnom preuzimanju materijala te popunjeni sporazum poslati poštom na adresu: Odjel za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka.

U Rijeci je za sve zainteresirane učitelje-provoditelje prethodno organizirana edukacija kojom im se omogućava uspješno obrazovanje učenika.  Edukacija obuhvaća o mnoge teme važne za društvenu i političku participaciju, ljudska prava, međuljudske odnose, održivi razvoj, pa i zaštitu potrošača. 

Priručnici za učenike – PDF:

Osim priručnika i pripadajućih građanskih mapa za učenike, riječki model građanskog odgoja obuhvaća i smjernice za provođenje programa i uporabu priručnika. Smjernice su namijenjene učiteljima te definiraju obrazovne ishode, stečene građanske vještine, razvijene građanske vrijednosti te opis i strukturu aktivnosti za učenike.

Smjernice su izrađene u skladu s nacrtom Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole iz 2014. godine. Takvo usklađivanje učinjeno je sa svrhom usustavljivanja Građanskog odgoja i obrazovanja, odnosno sa svrhom stvaranja modela koji može poslužiti kao konkretni gotov proizvod za nacionalnu razinu uvođenja programa ukoliko do nje dođe.

Naime, svi su materijali pisani tako da su primjenjivi u svim mjestima, gradovima i županijama u Hrvatskoj te nisu sadržajem niti aktivnostima vezani za Rijeku.

 

Podijeli