Možemo to riješiti bez sukoba

Do sukoba dolazi kada dvoje ili više ljudi želi različite stvari ili ima različito mišljenje. Najčešće su to sukobi s ljudima s kojima živimo, družimo se ili idemo zajedno u školu. Možda si se nekad posvađao s prijateljem iz razreda ili ti se dogodilo da netko o tebi ružno govori. Ako se i nađeš u takvoj ili sličnoj situaciji i naučiš mirno riješiti sukob, ishod zasigurno završava pomirenjem.

U prethodnim lekcijama već smo govorili o JA-porukama i asertivnom ponašanju. Koristeći se JA-porukama, izražavaš svoje mišljenje i osjećaje te samim time smanjuješ mogućnost sukoba.

Dođe li do sukoba, možeš ga riješiti na više načina.

Neki od načina rješavanja sukoba su aktivno slušanje, asertivnost te upotreba JA-poruka i medijacija. Ako aktivno slušaš što ti prijatelj govori, moći ćeš čuti i razumjeti problem. Medijacija, kao dobrovoljan proces, podrazumijeva i aktivno slušanje i asertivno ponašanje. U taj su proces uključene dvije osobe koje su se posvađale i jedna osoba koja će pritom pomoći da se te dvije posvađane strane pomire. Osoba koja pomaže u rješavanju problema zove se medijator. Medijator može biti i tvoj učitelj.

Zapamti
Medijacija je jedan od načina za rješavanje sukoba.
Medijacija je dobrovoljan proces

Pojmovnik

sukob aktivno slušanje medijacija medijator

Biti nasilnik nije cool

U tvom razredu ili školi možda ima učenika koji se ne ponašaju u skladu s uobičajenim normama ponašanja. Oni su skloni različitim neprihvatljivim oblicima ponašanja (izbjegavanju nastave, oštećivanju školske imovine, konzumiranju sredstava ovisnosti, nasilju).  Njihovo ponašanje naziva se rizično ponašanje.

Sigurno se pitaš zašto se oni tako ponašaju. Uzroci rizičnog ponašanja povezuju se s osobnošću učenika, obiteljskim, školskim i širim društvenim utjecajima. Takvi se učenici pokušavaju osloboditi ovisnosti o svojim roditeljima i zajednici, krše pravila i u konačnici mogu naštetiti sebi i drugima. Često su nasilni.  Kako možeš pomoći takvim učenicima?

Nema pravila u odabiru metoda pri pružanju pomoći djeci rizičnih ponašanja. Svako je dijete posebno i zahtijeva posebnu pažnju i pomoć. Kreni malim koracima u pružanju pomoći svome školskom vršnjaku. Budi mu potpora u svladavanju školskoga gradiva. Pohvali ga, pozovi na rođendan, razgovaraj s njim, ohrabri ga u svakom pokušaju uključivanja u aktivnosti razreda.

Djeci rizičnog ponašanja potrebna je podrška kako bi počela stvarati pozitivnu sliku o sebi. Mnogi od tvojih vršnjaka nemaju primjerenu pomoć i zaštitu u obitelji, ali ako si pomogao barem malo, učinio si puno. Učenici rizičnih ponašanja katkad trebaju i stručnu pomoć psihologa i liječnika. Važno je znati da svi učenici imaju pravo na obrazovanje i pravo na zaštitu.

Važno – Zakon me štiti
U Republici Hrvatskoj postoje zakonske odredbe o zabrani prodaje alkohola i cigareta osobama  mlađim od 18. godina

Moje – ne ovisnostima
Reći ću ne i bit ću ono što jesam.
Imam pravo izbora i oduprijet ću se pritisku vršnjaka.
Želim sretno i bezbrižno djetinjstvo – to je moje pravo.

Pojmovnik

rizična ponašanja rizični utjecaji prevencija

Međunarodni dan mira i globalna akcija “Plant a tree for peace”

Međunarodni dan mira obilježava se u cijelom svijetu 21. rujna s ciljem promicanja nenasilja i tolerancije te jačanja mira među svim ljudima i državama.

Pročitaj više