Možemo to riješiti bez sukoba

Do sukoba dolazi kada dvoje ili više ljudi želi različite stvari ili ima različito mišljenje. Najčešće su to sukobi s ljudima s kojima živimo, družimo se ili idemo zajedno u školu. Možda si se nekad posvađao s prijateljem iz razreda ili ti se dogodilo da netko o tebi ružno govori. Ako se i nađeš u takvoj ili sličnoj situaciji i naučiš mirno riješiti sukob, ishod zasigurno završava pomirenjem.

U prethodnim lekcijama već smo govorili o JA-porukama i asertivnom ponašanju. Koristeći se JA-porukama, izražavaš svoje mišljenje i osjećaje te samim time smanjuješ mogućnost sukoba.

Dođe li do sukoba, možeš ga riješiti na više načina.

Neki od načina rješavanja sukoba su aktivno slušanje, asertivnost te upotreba JA-poruka i medijacija. Ako aktivno slušaš što ti prijatelj govori, moći ćeš čuti i razumjeti problem. Medijacija, kao dobrovoljan proces, podrazumijeva i aktivno slušanje i asertivno ponašanje. U taj su proces uključene dvije osobe koje su se posvađale i jedna osoba koja će pritom pomoći da se te dvije posvađane strane pomire. Osoba koja pomaže u rješavanju problema zove se medijator. Medijator može biti i tvoj učitelj.

Zapamti
Medijacija je jedan od načina za rješavanje sukoba.
Medijacija je dobrovoljan proces

Pojmovnik

sukob aktivno slušanje medijacija medijator

Podijeli

Aktivnosti

  • Raspitaj se tko u tvojoj školi pomaže učenicima riješiti sukob.
  • Osmisli igrokaz s prijateljima iz razreda i odglumite jednu situaciju mirnog rješavanja sukoba, a svoje dojmove zabilježi na papir