Akcija

Poštovani mladi građanine,

približio si se samom završetku ove cjeline. Vjerujemo da si stekao neka nova znanja, kao i građanske vrijednosti. Imao si prigodu biti aktivan i upoznati se detaljnije s mjestom u kojem živiš. Možda si naišao i na poneku nerazumljivu informaciju. No ne brini. Ovo je tvoja prilika da pokažeš ostalima što si naučio i koju im poruku želiš prenijeti.

Nakon sudjelovanja u brojnim aktivnostima iz kojih si mogao puno naučiti, slijedi sudjelovanje u aktivnosti koju ćeš ti, u suradnji s učiteljem i kolegama iz razreda, osmisliti. Demokratskim načinom odaberite zajedničku temu i… AKCIJA!

Pokaži svojoj školi, obitelji i prijateljima što si naučio iz prethodnih lekcija i po čemu su one za tebe bile važne. Istakni svoje mišljenje. Izreci važnu poruku! Sudjeluj u kreiranju Festivala demokracije!

 

Pokrenimo akciju

Proaktivni građani su oni članovi društva koji su spremni uložiti svoje ideje, znanje, vještine i rad u boljitak svoje društvene zajednice. Oni pokreću građanske akcije kojima rješavaju uočene probleme i nedostatke u svojim sredinama.

Za razne probleme i potrebe postoje različiti pristupi i načini njihova rješavanja. Neke akcije nadilaze lokalni karakter te se odvijaju na državnoj ili međunarodnoj razini. Proaktivne građane krasi inicijativa, kreativnost, hrabrost, upornost i optimizam.

U pokretanju i provođenju akcija možete slijediti ove korake:

 1. Opišite problem

Uočite problem koji želite riješiti u svojoj društvenoj zajednici. Opišite ga i navedite kako taj problem izgleda raznim društvenim skupinama i pojedincima. Anketiranjem građana utvrdite potrebu za rješavanjem toga problema. Prikupite druge podatke koji dokazuju prisutnost uočenoga problema. Utvrdite uzroke zbog kojih je nastao i zbog kojih postoji. Opišite koje su posljedice njegova djelovanja sada i u budućnosti. Navedite što se može dogoditi ako se problem ne riješi.

 1. Predložite alternativne načine rješavanja problema

Istražite postoji li u sustavu netko tko je zadužen za bavljenje ovim problemom ili pitanjem. Ako postoji, ispitajte kako se pristupa rješavanju problema i zašto još nije riješen. Predložite kako bi se drukčije moglo pristupiti njegovu rješavanju.

 1. Analizirajte mogućnosti rješavanja problema i odaberite najbolju

Svaku od predloženih mogućnosti rješavanja problema pažljivo analizirajte. Utvrdite njihove pozitivne i negativne strane. Pretpostavite posljedice primjene svake mogućnosti za sve one skupine i pojedince koji osjećaju problem. Pomnim promišljanjem, razgovorom i dogovorom odaberite onu mogućnost kojom ćete problem riješiti ili ga u najvećoj mjeri ublažiti. Obrazložite zašto ste odabrali baš to rješenje.

 1. Izradite plan akcije

Opišite aktivnosti koje planirate provesti radi ostvarivanja odabrane mogućnosti (mjesto, vrijeme, trajanje, sudionici, potrebna sredstva). Pronađite suradnike. Pridobijte potporu šire javnosti. Uvjerite javnost da je mogućnost za koju se zalažete upravo ona koja će riješiti ili umanjiti postojeći problem. Uspostavite suradnju s medijima.

 1. Provedite vrednovanje rezultata akcije

Izradite anketni upitnik kojim ćete ispitati uspješnost akcije rješavanja problema. Provedite anketiranje građana i ustanova koje su povezane s problemom koji rješavate. Predložite da vrednovanje provede i netko tko nije bio neposredno uključen u rješavanje problema (nezavisni stručnjak). Napravite prezentaciju.

POJMOVNIK

 • proaktivnost
 • inicijativa
 • optimizam

Informirani smo, aktivni i odgovorni

Aktivnim građanima ne postajemo preko noći ili u jednoj školskoj godini. To je proces koji učimo od malih nogu. Da bismo postali aktivni i odgovorni članovi društva, potrebno je steći i razvijati građansku kompetenciju i povezivati se sa zajednicom, uočavati zajedničke potrebe i probleme i usuditi se zajednički djelovati.

Građani imaju pravo na pristup informacijama. To je jedno od temeljnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske. Tijela javne vlasti objavljuju određene informacije i dokumente na mrežnim stanicama, a na zahtjev građana dužna su omogućiti pristup zatraženoj informaciji. Na internetu možemo pronaći obrasce zahtjeva za pristup informacijama. U pojedinim slučajevima tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama zbog tajnosti podataka.

U predstavničkoj demokraciji građani referendumom mogu ispravljati rad svojih predstavnika i pozivati na odgovornost vlast i oporbu. Međutim, referendum ponekad može ugroziti osnove demokracije ako se radi o pitanjima ljudskih prava. Takav su primjer referendumi kojima se žele ograničiti prava manjinama.

Uključivanje građana u odlučivanje i nadgledanje provođenja politike vlasti iznimno je važno za oblikovanje društva u kojem se poštuju ljudska i građanska prava.

VAŽNO
Građanske inicijative pokreću sami građani koji nastoje ukazati na određene probleme u zajednici. Kada ispune svrhu okupljanja, uglavnom prestaju djelovati, ali mogu osnovati udruge i nastaviti djelovanje

POJMOVNIK

 • aktivni građani
 • oblici građanskoga djelovanja
 • pristup informacijama
 • referendum
 • građanske inicijative
 • peticija
 • tribina

Činim pravu stvar

Što znači biti aktivan građanin? Aktivizam znači pokretanje i provođenje akcije u skladu s nekom našom idejom, nekim našim stavom ili nekom našom potrebom. Obuhvaća mnogo različitih aktivnosti ili projekata, od malih lokalnih akcija (npr. čišćenja i uređenja okoliša zgrade ili škole) do akcija na državnoj ili međunarodnoj razini. Akcije pokrećemo radi promjena.

Aktivizam, između ostaloga, uključuje pridobivanje potpore istomišljenika,  javno predstavljanje akcije (prezentacije i samoprezentacije), izradu letaka ili oglasa, organiziranje i provođenje akcije.

10  savjeta za uspješnu akciju:

 1. Odaberi problem.
 2. Istraži problem.
 3. Ispiši sve moguće načine rješavanja odabranog problema.
 4. Odaberi načine rješavanja problema. Budi kreativan.
 5. Pronađi istomišljenike, suradnike, potporu.
 6. Surađuj s medijima i oglašavaj svoju akciju. Pridobij potporu javnosti.
 7. Otkrij tko se ne slaže s tvojim prijedlogom. Razgovaraj i pokušaj razumjeti drukčija mišljenja.
 8. Izradi plan akcije i razradi sve korake koje ćeš poduzeti.
 9. Ocijeni svoju akciju. Je li uspješna? Kako bi mogla biti uspješnija?
 10. KRENI I NE ODUSTAJ!

Pojmovnik

Aktivizam Prezentacija Samoprezentacija

Priča o Benčiću

U sklopu nastave građanskog odgoja i obrazovanja učenici šestih razreda OŠ Nikola Tesla s učiteljicom Ivanom Smolčić Padjen sudjelovali su 3. veljače 2020. u radu radionice Priča o Benčiću, koja se održala u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti.

Pročitaj više