Pokrenimo akciju

Proaktivni građani su oni članovi društva koji su spremni uložiti svoje ideje, znanje, vještine i rad u boljitak svoje društvene zajednice. Oni pokreću građanske akcije kojima rješavaju uočene probleme i nedostatke u svojim sredinama.

Za razne probleme i potrebe postoje različiti pristupi i načini njihova rješavanja. Neke akcije nadilaze lokalni karakter te se odvijaju na državnoj ili međunarodnoj razini. Proaktivne građane krasi inicijativa, kreativnost, hrabrost, upornost i optimizam.

U pokretanju i provođenju akcija možete slijediti ove korake:

  1. Opišite problem

Uočite problem koji želite riješiti u svojoj društvenoj zajednici. Opišite ga i navedite kako taj problem izgleda raznim društvenim skupinama i pojedincima. Anketiranjem građana utvrdite potrebu za rješavanjem toga problema. Prikupite druge podatke koji dokazuju prisutnost uočenoga problema. Utvrdite uzroke zbog kojih je nastao i zbog kojih postoji. Opišite koje su posljedice njegova djelovanja sada i u budućnosti. Navedite što se može dogoditi ako se problem ne riješi.

  1. Predložite alternativne načine rješavanja problema

Istražite postoji li u sustavu netko tko je zadužen za bavljenje ovim problemom ili pitanjem. Ako postoji, ispitajte kako se pristupa rješavanju problema i zašto još nije riješen. Predložite kako bi se drukčije moglo pristupiti njegovu rješavanju.

  1. Analizirajte mogućnosti rješavanja problema i odaberite najbolju

Svaku od predloženih mogućnosti rješavanja problema pažljivo analizirajte. Utvrdite njihove pozitivne i negativne strane. Pretpostavite posljedice primjene svake mogućnosti za sve one skupine i pojedince koji osjećaju problem. Pomnim promišljanjem, razgovorom i dogovorom odaberite onu mogućnost kojom ćete problem riješiti ili ga u najvećoj mjeri ublažiti. Obrazložite zašto ste odabrali baš to rješenje.

  1. Izradite plan akcije

Opišite aktivnosti koje planirate provesti radi ostvarivanja odabrane mogućnosti (mjesto, vrijeme, trajanje, sudionici, potrebna sredstva). Pronađite suradnike. Pridobijte potporu šire javnosti. Uvjerite javnost da je mogućnost za koju se zalažete upravo ona koja će riješiti ili umanjiti postojeći problem. Uspostavite suradnju s medijima.

  1. Provedite vrednovanje rezultata akcije

Izradite anketni upitnik kojim ćete ispitati uspješnost akcije rješavanja problema. Provedite anketiranje građana i ustanova koje su povezane s problemom koji rješavate. Predložite da vrednovanje provede i netko tko nije bio neposredno uključen u rješavanje problema (nezavisni stručnjak). Napravite prezentaciju.

POJMOVNIK

  • proaktivnost
  • inicijativa
  • optimizam
Podijeli

Aktivnosti

Znanjima i vještinama koje ste stekli budućnost učinite boljom za sve!


Vezane vijesti