Informirani smo, aktivni i odgovorni

Aktivnim građanima ne postajemo preko noći ili u jednoj školskoj godini. To je proces koji učimo od malih nogu. Da bismo postali aktivni i odgovorni članovi društva, potrebno je steći i razvijati građansku kompetenciju i povezivati se sa zajednicom, uočavati zajedničke potrebe i probleme i usuditi se zajednički djelovati.

Građani imaju pravo na pristup informacijama. To je jedno od temeljnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske. Tijela javne vlasti objavljuju određene informacije i dokumente na mrežnim stanicama, a na zahtjev građana dužna su omogućiti pristup zatraženoj informaciji. Na internetu možemo pronaći obrasce zahtjeva za pristup informacijama. U pojedinim slučajevima tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama zbog tajnosti podataka.

U predstavničkoj demokraciji građani referendumom mogu ispravljati rad svojih predstavnika i pozivati na odgovornost vlast i oporbu. Međutim, referendum ponekad može ugroziti osnove demokracije ako se radi o pitanjima ljudskih prava. Takav su primjer referendumi kojima se žele ograničiti prava manjinama.

Uključivanje građana u odlučivanje i nadgledanje provođenja politike vlasti iznimno je važno za oblikovanje društva u kojem se poštuju ljudska i građanska prava.

VAŽNO
Građanske inicijative pokreću sami građani koji nastoje ukazati na određene probleme u zajednici. Kada ispune svrhu okupljanja, uglavnom prestaju djelovati, ali mogu osnovati udruge i nastaviti djelovanje

POJMOVNIK

 • aktivni građani
 • oblici građanskoga djelovanja
 • pristup informacijama
 • referendum
 • građanske inicijative
 • peticija
 • tribina
Podijeli

Aktivnosti

Demokracija na djelu

 • Pronađite na internetu Zahtjev za pristup informacijama. Ispunite obrazac u kojem ćete navesti informaciju koja vas zanima i tijelo vlasti kojem ćete ga uputiti.
 • Napišite peticiju koju ćete dostaviti osobama koje odlučuju. To može biti, na primjer, peticija kojom se zalažete za izgradnju azila za životinje u svojem mjestu.
 • Organizirajte tribinu u svojoj školi ili mjesnom odboru o nekom problemu koji ste uočili u zajednici. Pozovite osobe iz javnoga života. Napišite poziv građanima za tribinu i istaknite ga na mjestima gdje se obično stavljaju obavijesti.
 • Zamislite zakon koji diskriminira tako da različitim društvenim skupinama dopušta nejednak pristup obrazovanju. Navedite kako ćete postupiti da biste djelovali na vlast da promijeni zakon.

Referendum u Hrvatskoj

 • Pronađite na internetu informacije o tome na koliko su referenduma do sada izašli građani Hrvatske i o čemu su odlučivali.

Naša lokalna zajednica

 • Istražite djeluje li neka građanska inicijativa u vašem mjestu ili je djelovala ranije.
 • Pronađite mrežne stranice organizacija civilnoga društva i navedite koja je njihova uloga u promicanju aktivnoga građanstva. Posjetite neku organizaciju civilnoga društva.

Učimo druge

U manjim skupinama istražite nekoliko oblika građanskoga djelovanja. Zabilježite informacije i pronađite primjere. Prezentirajte uradak razredu.


Vezane vijesti