Glas ravnopravnosti

Feminizam je pokret koji je usmjeren na izjednačavanje prava žena s pravima muškaraca, a javio se u 19. stoljeću u Europi i SAD-u. Uvodi razlikovanje spola, kao biološke odrednice žena i muškaraca, od roda koji predstavlja društvene uloge koje se tradicionalno pripisuju ženama odnosno muškarcima. Upravo su rodne uloge koje se pripisuju ženama (npr. žene domaćice) odnosno muškarcima (npr. muškarci automehaničari) uzrok društvene neravnopravnosti i rodno uvjetovane diskriminacije.

Feminizam je utjecao na mnoge promjene u društvu: na pravo glasa za žene, na pravo na obrazovanje i zapošljavanje žena, na pravo žena na rastavu braka, na reproduktivna prava i na zdravlje žena. Zvuči li vam zastrašujuće što žene nemaju oduvijek ova prava?

Iako su ženama u Hrvatskoj zakonima zajamčena ista prava kao i muškarcima, brojne su situacije u kojima se ženska prava i danas krše. Žene su i dalje manje plaćene od muškaraca za isti posao, manji broj žena sudjeluje u rukovodećim i upravljačkim poslovima. Žene su češće žrtve obiteljskoga i seksualnoga nasilja. Njima se češće trguje i češće ih se prisiljava na prostituciju.

ZAMISLI
Godine 1800. djevojčice i žene nisu smjele nositi hlače, nisu smjele ići u školu i nisu imale pravo glasa. Morale su se udati za onoga koga odabere muški član njihove obitelji. Nisu smjele zarađivati. Što možeš učiniti da se ovo ne ponovi?

ZAPAMTI
Rodna ravnopravnost načelo je koje podrazumijeva jednakost u pravima, odgovornostima i mogućnostima svih ljudskih bića bez obzira na njihov rod.

ISTRAŽITE
Borbu za prava žena krajem 19. i početkom 20. stoljeća obilježile su sufražetkinje (engl. suffrage – pravo glasa). Što je bio glavni cilj njihova djelovanja? Koja je bila njihova glavna parola?
Zašto se Međunarodni dan žena obilježava 8. ožujka?

JESTE LI ZNALI?

  • Novozelanđanke su pravo glasa dobile još 1893. godine.
  • Prve su u Europi pravo glasa dobile Finkinje 1906. godine.
  • Žene u Hrvatskoj, u sklopu bivše Jugoslavije, ostvarile su pravo glasa 1945. godine.
  • Posljednje su u Europi pravo glasa dobile Švicarke, tek 1971. godine, a u kantonu Appenzell Innerrhoden žene su dobile pravo glasa 1991. godine.
  • U Saudijskoj Arabiji žene su pravo glasa dobile tek u 2015. godini.
  • Vatikan je država u kojoj glasuju samo kardinali, a prema crkvenim pravilima službu kardinala mogu vršiti samo muškarci.

POJMOVNIK

feminizam spol rod prava sufražetkinje

Različiti i jednaki

U životu srećemo i upoznajemo razne ljude. Oni se razlikuju po brojnim osobinama, po dobi, spolu i spolnoj orijentaciji, po sposobnostima, nacionalnosti i vjeri te po iskustvima, po prošlosti koju nose sa sobom i sadašnjosti u kojoj žive te budućnosti koja je svima nama nepoznata.

Neki se ljudi nalaze u nepovoljnom položaju ili su ranjiviji u odnosu na većinu. Njihov nepovoljni položaj i ranjivost često su posljedica uskraćivanja nekih ljudskih prava (u području obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite), većeg rizika od siromaštva, diskriminacije i nasilja s kojima se suočavaju. Često im je onemogućeno da ravnopravno sudjeluju u društvenome, kulturnome, ekonomskome ili političkome životu zajednice u kojoj žive (društvena isključenost).

Različiti i jednaki

Skupine koje se mogu naći u nepovoljnom položaju jesu: nezaposlene osobe, djeca i starije osobe, osobe s tjelesnim invaliditetom, osobe s intelektualnim teškoćama, jednoroditeljske obitelji, migranti i azilanti, razne manjine (nacionalne, rodne), žrtve nasilja, beskućnici, izliječeni ovisnici… Nažalost, popis nije konačan. U raznim se zemljama različite društvene skupine mogu naći u nepovoljnom položaju.

Prilike u kojima se susrećemo s pripadnicima ranjivih skupina mogu nas obogatiti. Upoznavanjem njihovih životnih iskustava stječemo nova znanja i sposobnost empatije (razumijevanja tuđih osjećaja), što nas čini boljim ljudima. Ponekad zbog neznanja ili predrasuda ne znamo kako im prići ili ih čak izbjegavamo.

Zato ne zaboravimo: Pružimo drugima i sebi priliku da se upoznamo. Dijelimo puno više sličnosti nego razlika. Svi dišemo, osjećamo, imamo potrebu družiti se i pripadati, voljeti i biti voljeni. Razlike čine bogatstvo, a u različitosti valjalo bi da svi imamo jednaka prava i prilike.

 

ZAPAMTI
Ne odabiremo kakvu ćemo boju kože ili očiju imati i u kojoj ćemo se zemlji roditi, ali odabiremo kakvi ćemo ljudi biti prema drugima i prema sebi samima.
Razvijenost i napredak svakoga društva ogleda se u tome koliko se to društvo brine o svojim najranjivijim skupinama.

JESTE LI ZNALI?
Osobe s invaliditetom one su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja. Ta im oštećenja otežavaju život. Često su u neravnopravnom položaju prema osobama koje takvih oštećenja nemaju. Zašto?

POJMOVNIK

nepovoljni položaj ranjive skupine društvena isključenost osobe s invaliditetom diskriminacija empatija

Postoje li muški i ženski poslovi

Vjerojatno si negdje čuo raspravu o tome jesu li muškarci i žene ravnopravni.

Razvijeni se svijet danas zalaže za postizanje rodne ravnopravnosti. Rodna ravnopravnost znači da je uloga muškaraca i žena u društvu jednaka, ravnopravna. To znači da ne bi trebalo biti „muških i ženskih“ poslova u društvu, kao ni „maminih i tatinih“ poslova u kući.

Osvrnimo se na reklame i kako one prikazuju muške i ženske poslove. Sigurno si primijetio da se deterdženti za rublje često reklamiraju tako da se prikazuje žena kao osoba koja je zadužena za pranje rublja. To je posljedica stereotipa koji kazuje da je briga o kućanskim poslovima ženski posao.

No reklamama se može utjecati i na promjenu tog stereotipa. Već su snimljene neke reklame koje prikazuju muškarce kao osobe koje se brinu o pranju rublja. To je tek mali pokazatelj i pokušaj da se pridonese ravnopravnosti spolova. Sigurno se može djelovati i na druge načine. Reklame su samo jedan primjer.

Ako se nekome zbog spola ugrozi neko njegovo pravo ili sloboda, govorimo o diskriminaciji na temelju spola. U nekim je zemljama tako djevojčicama uskraćeno pravo na obrazovanje.

Zapamti
Spol i spolne razlike odnose se na ono što biološki razlikuje djevojčice i dječake, žene i muškarce. Rod i rodne razlike odnose se na to kako društvo gleda na položaj djevojčica i dječaka, žena i muškaraca

Pojmovnik

Rodna ravnopravnost Rodni stereotipi Diskriminacija na temelju spola