Glas ravnopravnosti

Feminizam je pokret koji je usmjeren na izjednačavanje prava žena s pravima muškaraca, a javio se u 19. stoljeću u Europi i SAD-u. Uvodi razlikovanje spola, kao biološke odrednice žena i muškaraca, od roda koji predstavlja društvene uloge koje se tradicionalno pripisuju ženama odnosno muškarcima. Upravo su rodne uloge koje se pripisuju ženama (npr. žene domaćice) odnosno muškarcima (npr. muškarci automehaničari) uzrok društvene neravnopravnosti i rodno uvjetovane diskriminacije.

Feminizam je utjecao na mnoge promjene u društvu: na pravo glasa za žene, na pravo na obrazovanje i zapošljavanje žena, na pravo žena na rastavu braka, na reproduktivna prava i na zdravlje žena. Zvuči li vam zastrašujuće što žene nemaju oduvijek ova prava?

Iako su ženama u Hrvatskoj zakonima zajamčena ista prava kao i muškarcima, brojne su situacije u kojima se ženska prava i danas krše. Žene su i dalje manje plaćene od muškaraca za isti posao, manji broj žena sudjeluje u rukovodećim i upravljačkim poslovima. Žene su češće žrtve obiteljskoga i seksualnoga nasilja. Njima se češće trguje i češće ih se prisiljava na prostituciju.

ZAMISLI
Godine 1800. djevojčice i žene nisu smjele nositi hlače, nisu smjele ići u školu i nisu imale pravo glasa. Morale su se udati za onoga koga odabere muški član njihove obitelji. Nisu smjele zarađivati. Što možeš učiniti da se ovo ne ponovi?

ZAPAMTI
Rodna ravnopravnost načelo je koje podrazumijeva jednakost u pravima, odgovornostima i mogućnostima svih ljudskih bića bez obzira na njihov rod.

ISTRAŽITE
Borbu za prava žena krajem 19. i početkom 20. stoljeća obilježile su sufražetkinje (engl. suffrage – pravo glasa). Što je bio glavni cilj njihova djelovanja? Koja je bila njihova glavna parola?
Zašto se Međunarodni dan žena obilježava 8. ožujka?

JESTE LI ZNALI?

 • Novozelanđanke su pravo glasa dobile još 1893. godine.
 • Prve su u Europi pravo glasa dobile Finkinje 1906. godine.
 • Žene u Hrvatskoj, u sklopu bivše Jugoslavije, ostvarile su pravo glasa 1945. godine.
 • Posljednje su u Europi pravo glasa dobile Švicarke, tek 1971. godine, a u kantonu Appenzell Innerrhoden žene su dobile pravo glasa 1991. godine.
 • U Saudijskoj Arabiji žene su pravo glasa dobile tek u 2015. godini.
 • Vatikan je država u kojoj glasuju samo kardinali, a prema crkvenim pravilima službu kardinala mogu vršiti samo muškarci.

POJMOVNIK

feminizam spol rod prava sufražetkinje

Podijeli

Aktivnosti

Stereotipne igračke

 • Postoje li razlike između igračaka za djevojčice i za dječake? Kakvim nas rodnim stereotipima uče igračke?

Razvrstajte izjave koje otkrivaju spolne razlike i rodne predrasude, a koje se mogu čuti u svakodnevnim razgovorima.

Istražite primjere kršenja ženskih ljudskih prava

 • Pronađite primjere kršenja ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj i svijetu. Na koji su način žene diskriminirane? Koja su im temeljna ljudska prava uskraćena?

Razmislite postoje li neka područja života u kojima su muškarci diskriminirani.

 • Istražite imaju li muškarci pravo na roditeljski dopust.

 Učinite svoj razred rodno ravnopravnijim!

 • Razmislite u kojim se situacijama odnosite rodno neravnopravno prema učenicima u razredu. Osmislite razredna pravila kojima ćete poticati jednako ponašanje prema svima.

Poznate povijesne ličnosti i njihovi stavovi o ženama

 • Pročitajte izjave poznatih ličnosti o ženama. Kako biste odgovorili na njihove izjave? Gleda li se i danas tako na žene?

Zaigrajte antistereotipni bingo!

 • Pronađite medijski zastupljene osobe ili one u svojoj okolini koje ne odgovaraju rodnim stereotipima.