Postoje li muški i ženski poslovi

Vjerojatno si negdje čuo raspravu o tome jesu li muškarci i žene ravnopravni.

Razvijeni se svijet danas zalaže za postizanje rodne ravnopravnosti. Rodna ravnopravnost znači da je uloga muškaraca i žena u društvu jednaka, ravnopravna. To znači da ne bi trebalo biti „muških i ženskih“ poslova u društvu, kao ni „maminih i tatinih“ poslova u kući.

Osvrnimo se na reklame i kako one prikazuju muške i ženske poslove. Sigurno si primijetio da se deterdženti za rublje često reklamiraju tako da se prikazuje žena kao osoba koja je zadužena za pranje rublja. To je posljedica stereotipa koji kazuje da je briga o kućanskim poslovima ženski posao.

No reklamama se može utjecati i na promjenu tog stereotipa. Već su snimljene neke reklame koje prikazuju muškarce kao osobe koje se brinu o pranju rublja. To je tek mali pokazatelj i pokušaj da se pridonese ravnopravnosti spolova. Sigurno se može djelovati i na druge načine. Reklame su samo jedan primjer.

Ako se nekome zbog spola ugrozi neko njegovo pravo ili sloboda, govorimo o diskriminaciji na temelju spola. U nekim je zemljama tako djevojčicama uskraćeno pravo na obrazovanje.

Zapamti
Spol i spolne razlike odnose se na ono što biološki razlikuje djevojčice i dječake, žene i muškarce. Rod i rodne razlike odnose se na to kako društvo gleda na položaj djevojčica i dječaka, žena i muškaraca

Pojmovnik

Rodna ravnopravnost Rodni stereotipi Diskriminacija na temelju spola

Podijeli

Aktivnosti

  • Kažu da u školama ima više učiteljica nego učitelja, pogotovo u razrednoj nastavi. Kakvo je stanje u tvojoj školi? Ima li više učiteljica ili učitelja? Porazgovaraj u školi s učiteljicom ili učiteljem razredne nastave. Pitaj ih zašto su odabrali ovo zanimanje i smatraju li da postoji ravnopravna zastupljenost učitelja i učiteljica u školama. Izvijesti o tome što si doznao.
  • Sigurno znaš tko je u tvojem gradu/naselju gradonačelnik ili gradonačelnica, načelnik ili načelnica. A znaš li tko su njegovi ili njezini najbliži suradnici? Tko su članovi gradskih i općinskih vijeća? Jesu li muškarci i žene jednako prisutni i na jednako važnim položajima?
  • Istraži tekstove o položaju žena u nekim stranim zemljama. Razlikuje li se od položaja žena u Republici Hrvatskoj? Koje su po tvome mišljenju  posljedice neuključivanja djevojčica u školski sustav?