Globalni problemi – lokalna rješenja

Mnogo je globalnih problema u svijetu, a neki su od njih siromaštvo, glad, klimatske promjene, terorizam…

Kada razmišljamo o globalnim problemima, važno je postaviti nekoliko pitanja koja nam pomažu da ih bolje razumijemo:

  • ŠTO čini određene pojave, odnosno probleme vidljivima i prisutnima u cijelom svijetu;
  • ZAŠTO ti problemi postoje, odnosno koji su njihovi uzroci te
  • KAKO pridonijeti njihovu rješavanju.

Globalni se problemi rješavaju udruženim djelovanjem na međunarodnoj razini, a mi možemo pridonijeti tom procesu svojim malim doprinosom u zajednici.

KAKO SE UOČAVA PROBLEM? ZAŠTO SE PROBLEM DOGAĐA? KAKO SE PRISTUPA RJEŠAVANJU PROBLEMA?
Siromaštvo znači ne imati dovoljno novaca ili nekih drugih sredstava potrebnih za osiguravanje osnovnih uvjeta za život, odnosno za zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba.

 

Događa se da su ljudi nemoćni, nezaposleni ili slabo plaćeni za posao koji rade te, unatoč zaposlenju, nemaju dovoljno sredstava kako bi osigurali osnovne uvjete za život. Za snažnije mjere zalažu se Ujedinjeni narodi koji svojim mjerama i programima pomažu unapređivanju nepovoljnih životnih uvjeta.
Klimatske promjene vidljive su u okolišu. One mogu biti prijetnja našoj sigurnosti. Neki su primjeri klimatskih promjena pojava toplinskih valova ili dugotrajnoga zahlađenja, česte suše ili poplave, nestajanja biljnih i životinjskih vrsta. Stručnjaci upućuju na ljudsko djelovanje kao uzrok klimatskih promjena i iskazuju svoju zabrinutost.

 

Za snažnije mjere zalaže se Međuvladin panel o klimatskim promjenama, Svjetska meteorološka organizacija i Program za okoliš UN-a.

 

JESTE LI ZNALI?
Svjetski dan borbe protiv siromaštva obilježava se 17. listopada.

ZAPAMTI
Povijest terorizma seže još u davna vremena. Teroristi i terorističke skupine mogu biti pripadnici raznih naroda, rasa i političkih ili religijskih uvjerenja.

POJMOVNIK

globalni problemi međunarodne organizacije

Pravednost je vrlina

Pravednost je vrlina koja se uči od najranije dobi. Ponekad se u nekoj životnoj situaciji upitamo je li to što se događa pravedno. Kako bismo razumjeli je li što pravedno, korisno je znati da se pitanja pravde mogu podijeliti u tri kategorije:

  1. Distributivna pravda

Postoje brojne situacije kada nešto moramo dijeliti (distribuirati) s drugima. Moramo dijeliti ono što volimo, ali i ono što ne volimo. Da bismo pravedno odlučili o podjeli zadataka i poslova unutar neke skupine, moramo uzeti u obzir sličnosti i razlike među članovima koje se odnose na njihove potrebe i sposobnosti.

Kako biste u ekološkoj akciji čišćenja školskoga vrta podijelili poslove učenicima s obzirom na to koji razred pohađaju?

  1. Korektivna pravda

Ako je tko štogod ukrao, može vratiti ukradeno, platiti štetu ili snositi određenu kaznu. Pravedan odgovor na loše djelo važan je kako bi se spriječilo ponavljanje djela. Ponekad se neki učenici guraju u redu za marendu i pritom učine štetu. Što je sve potrebno ispitati za donošenje ispravne odluke u ovakvom slučaju? Kako popraviti (korigirati) nastalu štetu?

  1. Proceduralna pravda

Za pravednu odluku važno je poštivati zakonske procedure (niz određenih postupaka ili radnji). Važno je i suzdržati se od optuživanja osumnjičene osobe dok se ne dokaže da je učinila loše djelo. Što bi se moglo dogoditi da su informacije o nekom djelu netočne? Zamislimo situaciju: Vlasnik trgovine zaustavio je dva dječaka optuživši ih da su ukrali čokoladu. Nije im dopustio da objasne kako su oni upravo ušli u trgovinu i da to nisu učinili. Pozvao je policiju.

Demokrit: “Tko nanosi nepravdu, nesretniji je od onoga koji ju trpi.”

ZAPAMTI:

KATEGORIJA PRAVDE ZNAČENJE
distributivna pravda pravedan načini podjela unutar skupine
korektivna pravda pravedan načini odgovaranja na pogrešno postupanje
proceduralna pravda pravedan načini otkrivanja i utvrđivanja pogrešnoga postupanja

POJMOVNIK

distributivna pravda korektivna pravda proceduralna pravda