Pravednost je vrlina

Pravednost je vrlina koja se uči od najranije dobi. Ponekad se u nekoj životnoj situaciji upitamo je li to što se događa pravedno. Kako bismo razumjeli je li što pravedno, korisno je znati da se pitanja pravde mogu podijeliti u tri kategorije:

  1. Distributivna pravda

Postoje brojne situacije kada nešto moramo dijeliti (distribuirati) s drugima. Moramo dijeliti ono što volimo, ali i ono što ne volimo. Da bismo pravedno odlučili o podjeli zadataka i poslova unutar neke skupine, moramo uzeti u obzir sličnosti i razlike među članovima koje se odnose na njihove potrebe i sposobnosti.

Kako biste u ekološkoj akciji čišćenja školskoga vrta podijelili poslove učenicima s obzirom na to koji razred pohađaju?

  1. Korektivna pravda

Ako je tko štogod ukrao, može vratiti ukradeno, platiti štetu ili snositi određenu kaznu. Pravedan odgovor na loše djelo važan je kako bi se spriječilo ponavljanje djela. Ponekad se neki učenici guraju u redu za marendu i pritom učine štetu. Što je sve potrebno ispitati za donošenje ispravne odluke u ovakvom slučaju? Kako popraviti (korigirati) nastalu štetu?

  1. Proceduralna pravda

Za pravednu odluku važno je poštivati zakonske procedure (niz određenih postupaka ili radnji). Važno je i suzdržati se od optuživanja osumnjičene osobe dok se ne dokaže da je učinila loše djelo. Što bi se moglo dogoditi da su informacije o nekom djelu netočne? Zamislimo situaciju: Vlasnik trgovine zaustavio je dva dječaka optuživši ih da su ukrali čokoladu. Nije im dopustio da objasne kako su oni upravo ušli u trgovinu i da to nisu učinili. Pozvao je policiju.

Demokrit: “Tko nanosi nepravdu, nesretniji je od onoga koji ju trpi.”

ZAPAMTI:

KATEGORIJA PRAVDE ZNAČENJE
distributivna pravda pravedan načini podjela unutar skupine
korektivna pravda pravedan načini odgovaranja na pogrešno postupanje
proceduralna pravda pravedan načini otkrivanja i utvrđivanja pogrešnoga postupanja

POJMOVNIK

distributivna pravda korektivna pravda proceduralna pravda

Podijeli

Aktivnosti

Pravda na djelu

  • Razgovarajte s prijateljima o primjerima loših djela u svojem razredu i procijenite jesu li odgovori na ta djela bili pravedni.
  • Izaberite jednu situaciju u kojoj valja podijeliti poslove za razredni projekt. Primijenite pojmove potrebe, sposobnosti i zasluge da biste pravedno odlučili o podjeli poslova u razredu.

Simbol pravednosti

  • Pronađite na internetu sliku božice pravde Temide. Objasnite što predstavlja.
  • Nacrtajte moderni simbol pravde i izradite plakat na kojem ćete napisati kategorije pravde i njihove definicije te dati primjer neke situacije prema vrsti pravde.