Globalni problemi – lokalna rješenja

Mnogo je globalnih problema u svijetu, a neki su od njih siromaštvo, glad, klimatske promjene, terorizam…

Kada razmišljamo o globalnim problemima, važno je postaviti nekoliko pitanja koja nam pomažu da ih bolje razumijemo:

  • ŠTO čini određene pojave, odnosno probleme vidljivima i prisutnima u cijelom svijetu;
  • ZAŠTO ti problemi postoje, odnosno koji su njihovi uzroci te
  • KAKO pridonijeti njihovu rješavanju.

Globalni se problemi rješavaju udruženim djelovanjem na međunarodnoj razini, a mi možemo pridonijeti tom procesu svojim malim doprinosom u zajednici.

KAKO SE UOČAVA PROBLEM? ZAŠTO SE PROBLEM DOGAĐA? KAKO SE PRISTUPA RJEŠAVANJU PROBLEMA?
Siromaštvo znači ne imati dovoljno novaca ili nekih drugih sredstava potrebnih za osiguravanje osnovnih uvjeta za život, odnosno za zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba.

 

Događa se da su ljudi nemoćni, nezaposleni ili slabo plaćeni za posao koji rade te, unatoč zaposlenju, nemaju dovoljno sredstava kako bi osigurali osnovne uvjete za život. Za snažnije mjere zalažu se Ujedinjeni narodi koji svojim mjerama i programima pomažu unapređivanju nepovoljnih životnih uvjeta.
Klimatske promjene vidljive su u okolišu. One mogu biti prijetnja našoj sigurnosti. Neki su primjeri klimatskih promjena pojava toplinskih valova ili dugotrajnoga zahlađenja, česte suše ili poplave, nestajanja biljnih i životinjskih vrsta. Stručnjaci upućuju na ljudsko djelovanje kao uzrok klimatskih promjena i iskazuju svoju zabrinutost.

 

Za snažnije mjere zalaže se Međuvladin panel o klimatskim promjenama, Svjetska meteorološka organizacija i Program za okoliš UN-a.

 

JESTE LI ZNALI?
Svjetski dan borbe protiv siromaštva obilježava se 17. listopada.

ZAPAMTI
Povijest terorizma seže još u davna vremena. Teroristi i terorističke skupine mogu biti pripadnici raznih naroda, rasa i političkih ili religijskih uvjerenja.

POJMOVNIK

globalni problemi međunarodne organizacije

Podijeli

Aktivnosti

Dopunite informacije iz tablice

  • Izradite tablicu s osnovnim informacijama o globalnim problemima. Unesite primjera globalnih problema (terorizam, glad, pretilost…). Razgovarajte o tome što te probleme čini globalno prisutnima te kako i vi možete doprinijeti njihovu rješavanju.

 Pronađite u medijima

  • Pronađite u medijima informacije, odnosno zapise o pojavi određenoga globalnog problema. Zalijepite isječke iz medija na veći pano i uočite gdje su sve u svijetu prisutni navedeni problemi.

Istražite nekoliko slučajeva problema terorizma u povijesti. Za svaki od pronađenih primjera pripremite odgovore na sljedeća pitanja:

  • Gdje se dogodio slučaj terorizma koji ste pronašli?
  • Što se dogodilo?
  • Tko je preuzeo odgovornost za teroristički čin i zašto se on uopće dogodio?
  • Tko se uključio u rješavanje problema?

Pozovite u goste stručnjaka

  • Pozovite u goste na sat Građanskoga odgoja i obrazovanja predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova iz svoje lokalne zajednice koji je upoznat s pitanjima borbe protiv terorizma ili predstavnika civilnoga sektora koji je upoznat s pitanjima gladi i siromaštva. Pripremite pitanja koja ćete im postaviti tijekom posjeta. Zabilježite pitanja i odgovore koje dobijete od stručnjaka.