Kako volim domovinu

Domoljublje ili patriotizam (lat. patria – domovina) istoznačnice su koje označavaju ljubav prema domovini. Domoljublje podrazumijeva poštivanje svega onoga što čini domovinu. Domovinu čine ljudi koji u njoj žive, jezik, povijest, kultura i tradicija te prirodne posebnosti. Voljeti domovinu znači doprinositi njezinu napretku, čuvati ju te ukazivati na nepravilnosti u društvu. Biti domoljubom znači voljeti sve ljude koji žive u domovini, štititi slobodu svakoga čovjeka i poštivati različitosti te priznavati drugim nacijama ista ona prava koja tražimo za sebe ili za pripadnike svoje nacionalne, vjerske ili neke druge zajednice.

Domoljublje neki poistovjećuju s nacionalizmom, što je netočno.

Nacionalizam je svjetonazor ili ideologija prema kojoj je za pripadnike nekoga naroda odnos prema vlastitoj naciji važniji od bilo kojeg drugog elementa pojedinačnog ili skupnog identiteta. U pozitivnom smislu nacionalizam predstavlja poštovanje i slavljenje vrijednosti vlastite nacije. U negativnom smislu nacionalizam se poistovjećuje sa šovinizmom, odnosno s isključivosti, mržnjom i nasiljem prema pripadnicima drugih nacija.

Nacionalistički pokreti pojavljivali su se u raznim razdobljima u povijesti. U 20. stoljeću u Italiji bio je to fašizam, a u Njemačkoj nacizam. Kao odgovor na njih nastao je antifašistički pokret čije su članice pobijedile u Drugome svjetskom ratu. Temeljne vrijednosti antifašizma – demokracija, sloboda, tolerancija, solidarnost i odbacivanje svakog oblika ekstremizma i totalitarizma, ugrađene su i u Ustav Republike Hrvatske te uz Domovinski rat čine temelj suverene i demokratske Hrvatske. Iako je zakonom zabranjeno isticanje simbola koji veličaju šovinističke pokrete, neke ih osobe ipak ponekad ističu čime nanose štetu ugledu svoje domovine.

ZAPAMTI
Domoljublje je pozitivan stav koji pomaže napretku i ugledu domovine te mora nadvladati šovinizme

Mahatma Gandhi: “Domoljublje – to je čovjekoljublje. Domoljub sam zato što sam čovjek i zato što volim ljude. Nikoga ne isključujem”

POJMOVNIK

  • domoljublje ili patriotizam
  • nacionalizam
  • šovinizam
  • antifašizam

Znamenite ličnosti iz Hrvatske

Svaka se država ponosi svojim osobito zaslužnim pojedincima koji su svojim djelovanjem dali poseban doprinos razvoju nekog društvenoga područja, bez obzira na to jesu li djelovali u prošlosti ili djeluju u današnje vrijeme. To su zaslužni pojedinci koji su se bavili znanošću, umjetnošću, sportom, politikom, vojnim djelovanjem, humanitarnim radom ili su obilježili bilo koje drugo područje djelovanja svojim posebnim doprinosom ili zaslugama. To su građani naše zemlje koji su znatno pridonijeli razvoju Hrvatske ili svjetskom napretku.

Ukazivanje poštovanja zaslužnim pojedincima može se promatrati i kao poseban čin domoljublja. Prigodnim prisjećanjem na njihova djela i priznavanjem njihova doprinosa odaje se poštovanje njima osobno, ali i domovini iz koje su potekli.

Poštovanje znamenitim i zaslužnim pojedincima može se odati na mnogo načina. Zabilježit ćemo neke koje zapažamo u svojem okruženju:

  • njihova imena dodjeljuju se ulicama, trgovima ili školama
  • na dan njihova rođenja ili smrti organiziraju se razne aktivnosti kojima se obilježava sjećanje na njihova postignuća
  • snimaju se i emitiraju prigodni filmovi ili emisije na javnoj televiziji
  • o njima se objavljuju enciklopedijski zapisi, knjige i razne publikacije
  • o njima učimo u školi.

JESTE LI ZNALI?
Među dobitnicima Nobelove nagrade za znanost nalaze se dva znanstvenika iz Hrvatske. Pronađite njihova imena i zasluge zbog kojih su dobili nagradu.

ZANIMLJIVOSTI
Znamenite ličnosti često su prikazane na poštanskim markama ili novčanicama neke zemlje. Na slici su prikazane poštanske marke s likom Josipa Juraja Strossmayera i Zinke Kunc. Što znate o njima i njihovim postignućima? Pronađite još nekoliko primjera poštanskih maraka sa znamenitim ličnostima.