Upravljam svojim novcem

Odgovorno upravljanje novcem važno je za budućnost države i pojedinca. Ono podrazumijeva planiranje prihoda i rashoda. Prihodi su sva sredstva kojima netko raspolaže. Prihod jedne obitelji mogu činiti plaće zaposlenih članova obitelji, kamate od štednje, prihodi od iznajmljivanja stana, dječji doplatak… Rashodi su novac koji se troši za sve potrebe obitelji, kao što su troškovi hrane, odjeće, režija, osiguranja, školovanja…

Proračun države čine prihodi i rashodi države za jednu godinu. Prihode države čini novac prikupljen od poreza, pristojbi, doprinosa, carina i drugih davanja građana, a rashode čine plaće zaposlenih u javnim i državnim službama, mirovine, krediti te ulaganja. Istražite što se još financira iz prihoda države, odnosno na što se troši javni novac.

I mi možemo izraditi svoj proračun i tako pratiti koliko novaca dobijemo, a koliko potrošimo u mjesec dana ili u godini dana. To nam može olakšati da odgovorno trošimo novac i usklađujemo želje i stvarne potrebe.

Većini su obitelji najveći izvor prihoda plaće. Sigurno ste čuli za pojam netoplaće i brutoplaće. Važno ih je razlikovati. Netoplaća je iznos koji osobe dobivaju na svoj tekući račun, a dobiva se iz većega iznosa, brutoplaće. Iz brutoplaće izdvajaju se novčana sredstva koja država ulaže u zdravstveni sustav, mirovine, obrazovanje, zapošljavanje.

Želite li doznati kako se troši javni novac, posjetite mrežne stranice Vlade Republike Hrvatske.

Upravljanje novcem osnovni je preduvjet sigurnoga načina ostvarivanja životnih ciljeva za dobrobit pojedinca i društva.

VAŽNO
Izvješća i podatci o trošenju javnoga novca moraju biti dostupni svim građanima kako ne bi došlo do korupcije. Korupcija smanjuje prihode državi i narušava temeljne vrijednosti demokratskoga društva, ugrožava vladavinu prava i povjerenje u javne institucije i pravnu državu.

ZAPAMTI
Javni novac je novac građana.

ZANIMLJIVOST
Budget watch – engleski pojam za nadzor proračuna koji obavljaju sami građani pojedinačno ili  putem organizacija civilnoga društva kojima je cilj promicati transparentnost i otvorenost vlasti, njihovu odgovornost i sudjelovanje građana u proračunskom procesu.

POJMOVNIK

proračun porez pristojba kamata brutoplaća netoplaća korupcija

Korupcija – ne, hvala

„Nisam napisao zadaću, daj mi svoju da ju prepišem,“ svakodnevno se čuje od učenika koji ne izvršavaju svoje školske obveze, već zadaće prepisuju od drugih.

Što misliš, je li pošteno prepisivati na kontrolnom?

Koristiti se tuđim radom je krađa. Prisvajanje ili kopiranje tuđeg uratka (pisanog, umjetničkog i sl.) naziva se plagijat (latinski plagere = oteti).

Učenici koji redovito pišu domaće zadaće ulažu u to velik trud i nije u redu da se rezultatima njihova rada koriste drugi. Možda ćeš pomisliti: “Ali prijatelju trebam pomoći.” Prijatelju trebaš pomoći, ali ne na ovaj način. Pisanjem domaće zadaće svaki učenik ponavlja i uvježbava nastavno gradivo, što pridonosi njegovu školskom uspjehu. Pokušaj mu pomoći pri pisanju zadaće. Odmalena se trebaš učiti poštenju i prihvaćanju odgovornosti za svoje postupke.

Znaš li što je korupcija? Korupcija označava zloupotrebu radi stjecanja koristi, podmićivanje, krivotvorenje.

Korupcija je opasna za temeljne ljudske vrijednosti poput ljubavi, prijateljstva i obitelji.

Korupcija je, nažalost, prisutna u svim dijelovima društva, a mito je najčešći oblik korupcije. Pisanje zadaće za određene usluge, što je to?

Navedi još neke primjere u kojima si prepoznao korupciju. Prihvaćanje takva ponašanja štetno je za društvo. Da bi se korupcija zaustavila, potrebna je snažna volja i odlučnost.

Djelovanje protiv svih oblika korupcije naziva se antikorupcija. Svako prisvajanje tuđega rada i prihvaćanje mita razara društvo pa se trebaš zalagati za stvaranje društva poštenja i pravednosti.

Protumači poslovicu: “Kititi se tuđim perjem.”

Pojmovnik

korupcija antikorupcija plagijat