(Ne)vjerovati je OK

Religija je sustav ideja, vjerovanja i vrijednosti kojima čovjek izražava svoj odnos prema svetome. Ona ima vanjsko obilježje i odnosi se na zajednicu koja ima jedan sustav vjerovanja, pravila i obrede. Religioznost označava odnos čovjeka prema religiji. Ona je unutrašnja, osobna, subjektivna i emocionalna.

Prvi oblici religije javljaju se još u prapovijesti kao posljedica čovjekova vjerovanja u prirodne sile. Razvojem društva nastale su politeističke pa monoteističke religije. Danas u svijetu postoji mnogo religija, a najbrojnije su kršćanstvo, islam, hinduizam, budizam i židovstvo. Neki ljudi nisu religiozni i ne vjeruju u postojanje božanstava. Oni se nazivaju ateisti. Ljudi koji smatraju da se postojanje božanstava ne može potvrditi niti opovrgnuti nazivaju se agnostici.

Svaki čovjek ima pravo izabrati želi li biti religiozan. Ustav Republike Hrvatske jamči svima ista prava i slobode neovisno o vjeri i/ili religiji koju su izabrali. Građani Hrvatske slobodno mogu izražavati svoja vjerska uvjerenja. Unutar vjerskih zajednica postoje i udruge koje pomažu potrebitima bez obzira na to koje su vjere.

Važno je znati da poznavanjem, poštivanjem i uvažavanjem svih religija prihvaćamo različitosti i otvaramo put suživotu, dijalogu i zaštiti ljudskih prava.

 

JESTE LI ZNALI?

Zastupljenost stanovnika Republike Hrvatske prema vjeri (prema popisu stanovnika iz 2011. g.)

Stanovnici RH prema vjeri Zastupljenost u postotcima
katolici 86,3 %
pravoslavci 4,4 %
muslimani 1,5 %
nisu vjernici, ateisti i agnostici 4,6 %
ne izjašnjavaju se 2,2 %
ostali i nepoznato 1,1 %

POJMOVNIK

 • religija
 • religioznost
 • politeističke religije
 • monoteističke religije
 • ateisti
 • agnostici
Podijeli

Aktivnosti

 • Razgovarajte međusobno o svojim vjerskim uvjerenjima. Napravite prezentacije i upoznajte se s raznim vjerskim običajima.

Istražite

 • Istražite što je ateizam, a što agnosticizam.
 • Usporedite istočnjačke religije s dominantnom religijom u svojoj obitelji.
 • Objasnite temeljnu vjersku razliku između monoteističkih i politeističkih religija. Navedite primjer monoteističke i politeističke religije.
 • Danas u svijetu djeluju razni religijski pokreti i sekte. Istražite ih.