DA – za poštivanje različitosti, toleranciju i mir

U cilju prevencije i smanjivanja stope nasilja mladi i odrasli diljem Hrvatske pokreću akcije i programe kao što su: Živim život bez nasilja, In memoriam Miroslav Tunjić – da se više nikada ne ponovi, Prekini lanac, Za nasilje nema opravdanja, Ambasadori nenasilja i mnoge druge. Pokrenite i vi akciju ili se priključite postojećim akcijama promicanja mira i tolerancije!

Nasilje ili zlostavljanje čine sva ponašanja koja ugrožavaju fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko i socijalno blagostanje. Nasilje se, nažalost, događa svuda oko nas, u obitelji, u ljubavnim vezama, u školi, na radnom mjestu, na sportskim terenima itd. Ponekad se događa i tamo gdje najmanje očekujemo.

Ako vi ili tko vama poznat trpite bilo kakav oblik nasilja, zatražite pomoć. Za pomoć se možete obratiti odrasloj osobi od povjerenja (roditeljima/starateljima, učitelju, liječniku, psihologu itd.) ili nazvati jedan od brojeva službi za pomoć (Hrabri telefon, Telefon za psihološku pomoć, SOS telefon, Plavi telefon).

Nasilnik može biti svatko: član obitelji ili obiteljski prijatelj, djelatnik neke ustanove, vama poznata ili nepoznata osoba bilo koje dobi, spola, stupnja obrazovanja, socijalnoga statusa, nacionalnosti.

Do nasilja može doći zbog nerazumijevanja, netolerancije i nepoštivanja tuđih prava, potreba, interesa, stavova i vrijednosti.

Za promicanje mira i tolerancije u Hrvatskoj i svijetu dodjeljuju se vrlo cijenjene nagrade poput Nobelove nagrade za mir, Nagrade Luka Ritz, Unescove nagrade Madanjeet Singh, Nagrade Krunoslav Sukić i druge. Proučite biografije nekih od dobitnika tih nagrada, primjerice Majke Tereze ili Nelsona Mandele.

VAŽNO
Sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske svaki je građanin dužan prijaviti sumnju na zanemarivanje ili zlostavljanje djece. Prijava se može uputiti Centru za socijalnu skrb, policiji i Uredu pravobraniteljice za djecu.

ZAPAMTI
Razlike među ljudima nisu uzrok nasilja, ali su često nasilnicima opravdanje za zlo koje čine.

POJMOVNIK

tolerancija poštivanje različitosti mirno rješavanje sukoba

Podijeli

Aktivnosti

Stolac istine

 • Zaigrajte Stolac istine. Kada na vas dođe red u igri, opišite svojim prijateljima jednu situaciju u kojoj ste se osjećali isključeni ili odbačeni od neke osobe ili skupine.

Ekspedicija – bogatstvo različitosti

 • Zamislite da morate na godinu dana otputovati na neko zahtjevno odredište (npr. na Južni pol, u prašumu i sl.). Ekspedicija osim vas može imati još šest članova. Koga biste poveli sa sobom i zašto?

Istražite

 • Istražite razne načine prevencije nasilnih i drugih rizičnih ponašanja mladih u svijetu (npr. Hoops for Peace). Rezultate svojega istraživanja PPT prezentacijom podijelite s drugim učenicima.

Mirno rješavanje sukoba

 • Potražite radionice o mirnom rješavanju sukoba. Provedite ih s učenicima svoje škole ili članovima svojega sportskog kluba.

Videouradak

 • Izradite videouradak kojim promičete toleranciju i mir. Ako možete, u snimanje uključite i vanjske suradnike.

Razmislite i razgovarajte

 • Posljedice svakog rata jesu i stradanja civilnoga stanovništva. Mnogi spas pronađu u izbjeglištvu. Jesu li stanovnici kraja u kojem živite odlazili u izbjeglištvo ili su imali prilike pomagati izbjeglima? Razgovarajte o tome s učiteljima i članovima svoje obitelji. Svoja saznanja zapišite i podijelite s drugim učenicima na nastavi Građanskoga odgoja, Povijesti ili na satu razrednoga odjela.
 • Nažalost, poznati su slučajevi smrtnoga stradavanja vaših vršnjaka koji su posljedica bespotrebnog nasilja. Kako se tragedija mogla izbjeći?
 • Nasilje je često povezano s drugim rizičnim ponašanjima. Objasnite.
 • Ako možete, razgovarajte s obiteljima koje su izgubile svoje bližnje. Osjećaji koji prate gubitak voljene osobe govore nam o važnosti čuvanja života.
 • Jeste li se ikada ikome rugali, nazivali koga pogrdnim imenima ili koga ismijavali?
 • Jeste li sami ikada bili izloženi porugama ili ismijavanju? Razgovarajte o osjećajima žrtava verbalnoga nasilja.
 • Koja je uloga organizacija civilnoga društva u promicanju mira i tolerancije?