Pravo na rad

Ustav Republike Hrvatske svakom građaninu jamči pravo na rad i slobodu rada. Svaki zaposleni radnik ima pravo na zaradu kojom može sebi i obitelji osigurati slobodan i dostojan život. Osim toga svaki radnik u okviru radnoga odnosa ostvaruje prava koje mu je poslodavac dužan osigurati. Navest ćemo nekoliko primjera. Svaki radnik ima pravo: na tjedni odmor, na plaćeni godišnji odmor, na socijalnu sigurnost, na zdravstveno osiguranje, na rodiljni i roditeljski dopust i na niz drugih prava.

U praksi se vrlo često događa da radnici ne mogu ostvariti svoja prava ili da poslodavci krše stečena prava. Zato je važno da svaki radnik dobro poznaje svoja prava i obaveze, ali i načine na koje može zaštititi i ostvariti svoja prava u slučaju njihova kršenja. U današnje se vrijeme radnici suočavaju s kašnjenjem ili neisplatom plaća, nezadovoljavajućom visinom plaća, neizvršavanjem obaveza poslodavaca prema njima, uskraćivanjem materijalnih prava, lošim uvjetima rada i brojnim drugim problemima.

Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa svi zaposleni imaju pravo osnivati sindikate. Sindikat je dobrovoljna, solidarna organizacija radnika koja promiče socijalna i materijalna prava radnika i bori se za njih. Socijalna je organizacija jer pomaže svojem članu u nevolji, a solidarna je jer članovi sindikata pomažu onima koji su u nepovoljnijoj situaciji. No događa se da radnici nemaju uvijek potporu svojih sindikata pa se samostalno zauzimaju za ostvarivanje svojih radnih prava. Postavlja se pitanje zašto uopće dolazi do kršenja ustavnih prava na rad i ostvarivanje radnih prava.

JESTE LI ZNALI KAKO SE POSTAJE ČLANOM SINDIKATA?
Pojedinci potpisuju pristupnicu, odnosno izjavu kojom potvrđuju da dobrovoljno pristupaju sindikalnoj organizaciji. Radnik samostalno odabire u koji će se sindikat udružiti, a jedini je uvjet da dobrovoljno pristaje na prihvaćanje pravila iz statuta odabranoga sindikata. Sindikati su najčešće organizirani kao strukovni sindikati.

POJMOVNIK

pravo na rad radnička prava sindikati sindikalno organiziranje

 

Podijeli

Aktivnosti

Pitajte i istražite

  • Pitajte odrasle članove svoje obitelji ili poznanike da nabroje svoja prava koja su stekli u okviru radnoga odnosa.
  • Pronađite informacije o sindikatima u Hrvatskoj.
  • Pitajte odrasle članove svoje obitelji jesu li učlanjeni u sindikate. Koji su to sindikati?