Poduzetništvo za zajednicu

Kako riješiti probleme (socijalne, ekološke) koji danas preplavljuju naše lokalne zajednice i društvo? Dio odgovora na ovo pitanje leži u društvenom poduzetništvu. Društveno poduzetništvo pojam je koji je u Hrvatskoj još uvijek relativno nov, ali u svijetu postoji još od 18. stoljeća. Društveno poduzetništvo je poslovanje zasnovano na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti radi rješavanja društvenih problema.

U sferi društvenoga poduzetništva djeluju društvena poduzeća. To su ona poduzeća koja su u vlasništvu svojih zaposlenika i/ili članova lokalne zajednice koji njima zajednički upravljaju na temelju demokratskih načela. Takva poduzeća pokrivaju vrlo različite djelatnosti: poljoprivredu, socijalnu skrb, ekologiju, trgovinu i niz drugih. Ona stvorenu dobit ulažu u dobrobit zajednice, npr. nove projekte i inicijative, zapošljavanje ranjivih skupina, povećanje dostupnosti svojih proizvoda ili usluga.

Društveni poduzetnici su osobe koje pronalaze inovativna rješenja za postojeće društvene probleme. Njih ne pokreće zarada. Često ih nazivamo i društvenim inovatorima jer nude nova rješenja, proizvode, usluge i pristupe za rješavanje problema s kojima se društvo suočava – npr. klimatske promjene, siromaštvo, nejednakost, starenje stanovništva…

Društveni poduzetnici i društvena poduzeća svojim djelovanjem teže stvaranju društvenoga utjecaja koji nadilazi novčanu dobit i stvara ravnopravno i održivo društvo.

POJMOVNIK

društveno (socijalno) poduzetništvo društveno poduzeće društveni poduzetnik društvena inovacija društveni utjecaj

Podijeli

Aktivnosti

Istražite

 • Florence Nightingale i Maria Montessori društvene su poduzetnice svojega vremena. Istražite tko su one bile i što su bili njihovi društveno poduzetnički pothvati.

Usporedite društveno poduzeće i ono klasično, usmjereno na dobit. Iskoristite ove odrednice za usporedbu:

 • CILJEVI DJELOVANJA
 • NAČINI ODLUČIVANJA
 • USMJERENOST ODGOVORNOSTI
 • DEFINIRANJE PROIZVODA/USLUGA
 • CILJ STVARANJA DOBITI
 • VRIJEDNOSTI I NAČELA

Upoznajte primjere društvenih poduzeća u Hrvatskoj i svijetu.

Osmislite svoje društveno poduzeće Podijelite se u timove od nekoliko članova i pokrenite svoje društveno poduzeće:

 • Opišite svoje društveno poduzeće.
 • Definirajte kojim ćete se problemom baviti.
 • Koji ćete proizvod ili uslugu ponuditi za rješavanje konkretnoga problema?
 • Kome ćete proizvod ili uslugu ponuditi?
 • Koliko će proizvod ili usluga koštati?
 • Kako ćete proizvod ili uslugu oglašavati?
 • Gdje ćete proizvod ili uslugu prodavati?
 • U što planirate uložiti ostvarenu dobit?

Pozovite u goste društvenoga poduzetnika ili predstavnika društvenoga poduzeća.

 • Razgovarajte o njihovim iskustvima, izazovima s kojima se susreću te promjenama u zajednici koje ostvaruju.

Osmislite društvenu inovaciju.

 • Osmislite učionicu po mjeri svakoga učenika ili uvedite neku jutarnju aktivnost koja će vam postati navika i koja će pomoći da budete produktivniji.