Tko, gdje i kako štiti naša prava?

„Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.“ Tako započinje 1. članak Opće deklaracije o ljudskim pravima. Svakom su čovjeku zajamčena ljudska prava na temelju njegova postojanja kao čovjeka i ne mogu mu biti oduzeta. Stoga je jako važno znati koja prava imamo te kome se i kako možemo obratiti ako su ona prekršena.

Tko, gdje i kako štiti naša prava?

Na međunarodnoj razini naša prava štite Ujedinjeni narodi. Pri UN-u djeluju razne komisije i odbori koji nadgledaju poštivanje ljudskih prava. Navedite neke od instrumenata zaštite ljudskih prava u sklopu UN-a.

Na europskoj razini zaštićeni smo europskim sustavom za zaštitu ljudskih prava jer je Hrvatska članica Vijeća Europe i Europske unije. Sudski nadzor za zaštitu ljudskih prava povjeren je Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, a u Luksemburgu se nalazi Europski sud pravde.

U Hrvatskoj su Ustavom Republike Hrvatske zajamčena prava i slobode čovjeka, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju i drugim osobinama. Prema priloženoj shemi analiziraj koje su sve institucije zadužene za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj.

Poštujući ljudska prava i dostojanstvo ljudi koji žive oko nas, već sudjelujemo u zaštiti i promicanju ljudskih prava.

JESTE LI ZNALI?
 Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca.

POJMOVNIK

ljudska prava Opća deklaracija o ljudskim pravima Ustav Republike Hrvatske

Podijeli

Aktivnosti

Raspravite

  • Odaberite jedno pravo koje vam pripada i zamislite da je ono prekršeno. Napišite što biste sve učinili kako bi se vaše pravo prihvatilo. Kome biste se sve obratili za pomoć?
  • Na internetu pronađite neke primjere kršenja ljudskih prava i u skupini raspravite o tome.

Istražite

  • Istražite deklaracije koje štite ljudska prava na međunarodnoj razini.
  • Odaberite jednu instituciju u Hrvatskoj zaduženu za zaštitu ljudskih prava i opišite što je sve u njezinoj nadležnosti.
  • Istražite ulogu medija u promicanju ljudskih prava.

Naša lokalna zajednica

  • Istražite postoje li tijela za zaštitu ljudskih prava u vašoj lokalnoj zajednici. Ako postoje, dogovorite susret s njima.

Crtežom i riječima za naša prava

  • Nacrtajte strip u kojem ćete prikazati kako se i gdje krše ljudska prava i kako se mogu zaštiti ugrožena prava.