Moja i tvoja prava – naša su prava

Djeca moraju znati da imaju svoja prava. Ti si kao dijete svojim rođenjem stekao određena prava koja se nazivaju ljudska prava. Ljudska prava zajamčena su svakom čovjeku na temelju njegova postojanja kao čovjeka. Neotuđiva su, što znači da ne mogu nikome biti oduzeta. Navedi neka ljudska prava.

Prava ljudi vezana su za osnovne čovjekove potrebe. Ako je uskraćeno zadovoljavanje osnovnih potreba, ugrožena su tvoja prava i tvoj život.

Dječja prava posebno su izdvojena jer imaš pravo na posebnu zaštitu. Navedena su u Konvenciji o pravima djeteta. To je prvi međunarodni dokument o zaštiti prava djece u svijetu.

Dječja prava odnose se na sve osobe do 18. godine života. Važno je da se upoznaš sa svojim pravima.

Dječja prava štite tebe i tvoje vršnjake. Svi imate ista prava. Ako je tvoje pravo prekršeno, potraži pomoć. Znaš li kome bi se trebao obratiti ako je tvoje pravo prekršeno? Tvoji roditelji i učitelji dužni su ti pomagati i štititi te kako bi tvoje djetinjstvo i odrastanje bilo sretno i bezbrižno.

Zapamti
– 20. studenoga 1989. donesena je Konvencija o pravima djeteta.
– 20. studenoga obilježavamo Dan prava djeteta

Pojmovnik

Ljudska prava Dječja prava Konvencija o pravima djeteta

Podijeli

Aktivnosti

  • Na internetu istraži koje ustanove štite tvoja prava.
  • Nacrtaj plakat u kojem ćeš predstaviti Konvenciju o pravima djeteta i postavi ga u holu škole.
  • Uz pomoć učitelja izradi slikovnicu o dječjim pravima.
  • Uključi u rad osobe iz lokalne zajednice. Pozovi u školu stručnjake koji se bave zaštitom prava djece (npr. stručnjake iz Ureda pravobraniteljice za djecu).
  • Pronađi u Konvenciji o pravima djeteta članke s obzirom na vrste prava koja ti pripadaju i ispiši ih.

 

Vrste prava

U kojim člancima Konvencije se nalaze?

– pravo na preživljavanje
– razvojna prava
– zaštitna prava
– pravo sudjelovanja