Važno je saslušati i poštovati drugoga

Svakodnevno upotrebljavamo riječ komunikacija, a često pod tim pojmom mislimo na razgovor između ljudi. No komunikacija je zapravo puno više od razgovora. To je razmjena poruka između dvoje ili više ljudi. Komunikacija može biti neverbalna i verbalna.

Neverbalnu komunikaciju čine ton glasa, glasnoća, izraz lica te položaj i pokreti tijela. Kada govorimo o verbalnoj komunikaciji, mislimo na govor i slušanje našeg sugovornika.

Razlikujemo tri načina komuniciranja:

  • Pasivan način – Osoba koja sudjeluje u razgovoru izbjegava raspravu, nema svoje mišljenje, nego ponavlja tuđe, većinu vremena ne gleda sugovornika u oči, smiješi se i stalno kima glavom.
  • Agresivan način – Osoba tijekom razgovora često zahtijeva i naređuje (ne upotrebljava riječi molim i hvala), optužuje druge, ne priznaje svoje pogreške, glasno govori i pokazuje ljutito ponašanje.
  • Asertivni način – najpoželjniji je način komuniciranja za sve nas. Naziv dolazi od engleskog glagola to assert = izjaviti, iznijeti mišljenje i engleskog pridjeva assertive = uporan, samosvjestan, samopouzdan. Ponašati se asertivno znači jasno se izražavati uz upotrebu JA-poruka, aktivno slušati s namjerom da razumijemo sugovornika.

Navest ćemo primjer: Prijatelju iz razreda posudio si svoju bilježnicu, a on je sutradan nije donio u školu. Učitelj je najavio da toga dana pregledava i ocjenjuje bilježnice….

PASIVNO: „A, pa, dobro. Nisi je donio.“

AGRESIVNO: „Ti uvijek posuđuješ i ne vraćaš! Grozan si! Nikada me više nemoj pitati da ti nešto posudim!!!“

ASERTIVNO: „Ljutim se što mi nisi vratio bilježnicu jer mi danas na satu treba. Želim da mi ju do tada doneseš.“

JA-porukom jasno izražavamo kako se osjećamo i što želimo od sugovornika. JA-porukama ne napadamo i ne optužujemo. Agresivnim i pasivnim načinom komunikacije manje smo razumljivi sugovornicima. Asertivni način komuniciranja znatno pomaže da nas se jasnije čuje i bolje razumije, uključuje uzajamno uvažavanje sugovornika i aktivno slušanje, što uvelike smanjuje mogućnost sukoba.

Pojmovnik

Asertivno JA-poruke

Podijeli

Aktivnosti

  • Uz pomoć učitelja osmisli primjere asertivne komunikacije i JA poruka te ih prezentiraj učenicima u razredu. Predlažemo da vježbu u razredu radite u parovima.
  • Izradi plakat o asertivnim primjerima komunikacije i postavi ga uz pomoć učitelja na vidljivo mjesto u školi.

Vezane vijesti