Prva generacija polaznika prezentirala svoj rad

U predvorju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku održana je prezentacija rezultata programa Građanskog odgoja i obrazovanja, koji je početkom školske godine 2016/2017, eksperimentalno kao izvannastavna aktivnost, uveden u šest riječkih osnovnih škola.

 

Događaju su prisustvovali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj sa suradnicima, jedna od autorica priručnika za Građanski odgoj i obrazovanje i psihologinja Osnovne škole Nikola Tesla Orjana Marušić Štimac te profesori, učitelji i učenici uključeni u program Građanskog odgoja i obrazovanja.

Grad Rijeka je početkom  školske godine 2016/2017 u šest osnovnih škola eksperimentalno uveo izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje (GOO). Eksperimentalno uvođenje odabrano je kako bi se lakše utvrdila razina početnog znanja i vještina te ostvareni napredak kod učenika koji će u ovoj školskoj godini pohađati GOO.

 

Tako se program sada provodi u osnovnim školama Vežica, Trsat, Nikola Tesla, Podmurvice, San Nicolo i Dolac, a namjera je uvesti ga i u ostale škole.

Učenici svih šest škola koje su od ove školske godine uključene u provedbu programa Građanskog odgoja i obrazovanja danas su predstavili jednu ili više lekcija i tema obrađenih u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja.

Učenici predstavili svoj rad

Sukladno s time, učenici OŠ Vežice prikazali su video uradak “Naša prva godina – mi smo aktivni, odgovorni i informirani” te su ukratko predstavili svoj razred, a učenici OŠ Trsat prikazali su film koji su učenici izradili “Postani urednik na jedan dan”. Svoju građansku inicijativu “Oživljavanje u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja uz uporabu automatskog vanjskog defibrilatora” predstavili su učenici OŠ Nikola Tesla, dok su učenici OŠ Podmurvice prezentirali temu “Diskriminacija vs. tolerancija” uz kratak skeč na tu temu. Odgovor na pitanje “Što se uči na tom GOO-u?” dali su učenici OŠ San Nicolo, a učenici OŠ Dolac održali su prezentaciju “Upiši se na GOO jer…” gdje su publici objasnili zašto je GOO važan.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je Građanski odgoj i obrazovanje uveden s ciljem da djeca uče o važnosti razvijanja građanskih vještina, znanju o svojim pravima i obavezama te kako bi bili sposobni rješavati konkretne životne probleme.

GOO je uveden kao izvannastavna aktivnost, odnosno kao zaseban predmet koji se provodi jednom tjedno (35 sati godišnje). Izvannastavna aktivnost odabrana je kao princip uvođenja jer se, za razliku od izbornog predmeta, ne ocjenjuje što se činilo primjerenije principima i načinu rada na Građanskom odgoju i obrazovanju. Nastava se odvija zadnji nastavni sat u danu pa tako učenici koji ga odaberu ne pohađati, mogu otići kući jer su gotovi s nastavom za taj dan.

Priručnik za učenike

Kako u Hrvatskoj nije postojao priručnik za GOO namijenjen učenicima, prvi zadatak Grada Rijeke bio je razraditi program te izraditi priručnik za učenike. U izradu programa rada i priručnika bili su uključeni svi ključni faktori koji daju pozitivan doprinos ovoj temi; predstavnici stručnih suradnika osnovnih škola, profesori s dugogodišnjim iskustvom u građanskom obrazovanju, predstavnici sveučilišta i civilnog sektora te lokalne samouprave, što programu daje posebnu važnost. U izradi priručnika je sudjelovala čitava odgojno-obrazovna vertikala i teme su pomno birane, obrađivane i prilagođavane uzrastu.

Priručnik “Učenik građanin” namijenjen je učenicima 5. i 6. razreda, a objedinjuje sve dimenzije GOO-a (ukupno šest) te kroz 30 nastavnih jedinica oblikuje teme na adekvatan i učenicima blizak i zanimljiv način. Od 30 tema iz priručnika, peti razredi će ove školske godine proći 15 lekcija, a iduće školske godine preostalih 15 tema.

U tijeku je izrada priručnika i za sedme i osme razrede kako bi se GOO mogao provoditi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja, počevši od petog razreda, čime ćemo osigurati kontinuitet rada.

Također, priručnik je preveden i na talijanski jezik kako bi se približio što većem broju učenika pošto je Grad Rijeka osnivač i 4 talijanske osnovne škole.

Smjernice za nastavnike

Izrađen je i kurikulum, odnosno smjernice za provođenje programa namijenjene učiteljima, a koje definiraju obrazovne ishode, stečene građanske vještine, razvijene građanske vrijednosti te opis i strukturu aktivnosti za učenike.

Nastava Građanskog odgoja i obrazovanja organizirana je drugačije nego na ostalim satovima; učenike se potiče na diskusiju, oni sami iskazuju koje bi lekcije i kada voljeli obrađivati, ima puno terenske nastave i praktičnog učenja koje ih priprema za svakodnevni život. Za sada se može reći kako učenici u nastavi rado sudjeluju, izrazito su aktivni na nastavi i raspravljaju o raznim temama, predlažu rješenja i zaista aktivno promišljaju o poboljšanjima koja mogu učiniti u svojoj (užoj) zajednici, primjerice školi.

Učenici imaju svoju građansku mapu koja im je podijeljena uz priručnike, a ne klasičnu bilježnicu u koju pišu po diktatu. Oni sami kroje sadržaj svoje mape, a unutra stavljaju fotografije koje su zabilježili na terenskoj nastavi, rezultate istraživanja koja su proveli, intervjue, ulaznice od događanja koja su posjetili, isječke iz medija o njima važnim momentima i slično. Naglasak ovog programa je na praktičnom i iskustvenom učenju.

Na ovaj način, riječki su učenici u ovoj školskoj godini postali urednici portala i kreirali vijesti, naučili kako kritički promisliti o reklamama i dobivenim informacijama te su osvijestili razliku između želja i potreba. K tome, učili su o prednostima i nedostacima društvenih mreža te ranjivim skupinama u društvu, upoznali su se s konceptom volontiranja, medijacije, poduzetništva i potrošačkih prava te su naučili kako biti odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca i ekolozi koji čuvaju svoj planet.

Treba reći kako evaluacija izrađenog kurikuluma, provedbe aktivnosti, zadovoljstva učenika, učitelja i roditelja, kao i rezultati u pogledu obrazovnih ishoda, stečenih znanja i građanskih vještina upravo se provode u suradnji s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, u sklopu kolegija Evaluacijska istraživanja.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)