Odnosi s javnošću – PR

Kada svoje aktivnosti želimo učiniti vidljivima široj javnosti, važno je primjereno komunicirati (razmjenjivati informacije). Svojim predstavljanjem (prezentacijom) želimo osigurati razumijevanje i potporu drugih članova društva (npr. medija, vanjskih suradnika, nadređenih, članova razrednoga odjela ili sportskoga kluba i sl.).

Stručnjake za odnose s javnošću nazivamo glasnogovornicima ili PR stručnjacima (prema engl. public relation). Oni znaju kako:

  • napisati službeni dopis (uspostavljanje suradnje s vanjskim suradnicima, ustanovama, udrugama, stručnjacima itd.)
  • komunicirati s medijima (tisak, radio, televizija i tzv. novi mediji: mrežne stranice, internetski portali, društvene mreže itd.)
  • istražiti javno mnijenje (anketiranje, obrada, prikaz i tumačenje rezultata ankete)
  • lobirati (zastupati svoje interese ili interese koga drugoga osobnim kontaktima radi dobivanja potpore)
  • prikupiti potrebna financijska sredstva (sponzorstva, donacije)
  • organizirati događanja (prezentacije, radionice, sajmove, dobrotvorne akcije…).

Kada želimo predstaviti sebe, svoja znanja i vještine, često moramo napisati životopis ili CV (lat. curriculum vitae). Uobičajena je i sve šire prihvaćena praksa pisanje životopisa u Europass obrascu.

Ponekad u komunikaciji sa sugovornicima ili čitateljima razmjenjujemo svoje misli i ideje, a ponekad iznosimo misli, ideje i djela drugih ljudi. Citiranje je navođenje misli, ideja i djela drugih ljudi. Navođenje tuđih misli i djela bez jasno istaknutoga izvora i autora tih sadržaja jest plagijat.

POJMOVNIK

komunikacija PR (engl. public relation) CV (lat. curriculum vitae) lobiranje citiranje plagijat

Postani urednik na jedan dan

Mediji ili sustavi javnog informiranja služe za širenje vijesti i drugih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave cjelokupnog stanovništva.

U medije spadaju novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali dnevni i periodički tisak.

Sadržaji se prenose na različite načine: zapisom, glasom, zvukom ili slikom.

Prema načinu širenja prema korisnicima, mediji se dijele na tiskane i elektroničke. Dijele se i prema vrstama informacija koje prenose, a te informacije su najčešće dnevne novosti, informacije o zbivanjima u politici, informacije o sportu, informacije iz područja kulture, zabavni sadržaji i sl.

Sadržaje koji se objavljuju u medijima prikupljaju novinari i oblikuju njihovi urednici. Rad medija uređen je Zakonom o medijima.

Mediji imaju više zadaća u društvu: prenose informacije, omogućavaju komunikaciju između ljudi, povezuju ljude i krajeve.

I ti možeš pridonijeti uređivanju nekog medija. Primjerice, možeš pratiti i urediti školsku mrežnu stranicu. Opiši kako izgleda mrežna stranica škole i koje informacije i novosti pronalaziš na njoj. Pokušaj urediti mrežne stranice škole na jedan dan. Glavni posao urednika nekog portala jest odabir najzanimljivijih vijesti i informacija za svoju publiku.

Pojmovnik

Mediji Vrste medija Urednik medija

Odnosi s javnošću

Volontiranje