Postani urednik na jedan dan

Mediji ili sustavi javnog informiranja služe za širenje vijesti i drugih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave cjelokupnog stanovništva.

U medije spadaju novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali dnevni i periodički tisak.

Sadržaji se prenose na različite načine: zapisom, glasom, zvukom ili slikom.

Prema načinu širenja prema korisnicima, mediji se dijele na tiskane i elektroničke. Dijele se i prema vrstama informacija koje prenose, a te informacije su najčešće dnevne novosti, informacije o zbivanjima u politici, informacije o sportu, informacije iz područja kulture, zabavni sadržaji i sl.

Sadržaje koji se objavljuju u medijima prikupljaju novinari i oblikuju njihovi urednici. Rad medija uređen je Zakonom o medijima.

Mediji imaju više zadaća u društvu: prenose informacije, omogućavaju komunikaciju između ljudi, povezuju ljude i krajeve.

I ti možeš pridonijeti uređivanju nekog medija. Primjerice, možeš pratiti i urediti školsku mrežnu stranicu. Opiši kako izgleda mrežna stranica škole i koje informacije i novosti pronalaziš na njoj. Pokušaj urediti mrežne stranice škole na jedan dan. Glavni posao urednika nekog portala jest odabir najzanimljivijih vijesti i informacija za svoju publiku.

Pojmovnik

Mediji Vrste medija Urednik medija

Podijeli

Aktivnosti

Postani urednik školske mrežne stranice i izradi nekoliko priloga.

  1. Odaberi suradnike i podijeli ih prema vrsti informacija koje pretražuju (sport, kultura, zabava, vijesti).
  2. Svakom suradniku zadaj zadatak koji treba obaviti.
  3. Prikupi njihove uratke i odaberi vijesti koje ćeš postaviti na školsku stranicu.
  4. Napravi prijedlog naslovne stranice.
  5. Predstavi stranicu suradnicima.