Moja lokalna zajednica

Svako veće ili manje mjesto u našoj državi ima svoju lokalnu samoupravu. Demokratskim postupkom na čelo grada biramo gradonačelnika, a u manjemu mjestu, općini, biramo načelnika. Njih biramo glasovanjem za mandat koji traje četiri godine.

Osim gradonačelnika i načelnika, u svojim lokalnim zajednicama imamo i gradska ili općinska vijeća. To su glavna tijela koja donose važne dokumente u mjestu u kojem živiš. Uz ta glavna tijela djeluju i mjesni odbori – oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova interesa.

Svi oni djeluju u djelokrugu vlade, odnosno u vladinom sektoru.

Osim vladinoga sektora postoji i nevladin sektor koji čine razne udruge koje štite ljudska prava, zalažu se za kvalitetniji život građana, pomažu siromašnima i izbjeglicama, spašavaju životinje, pridonose zaštiti okoliša…

Nevladinom sektoru, osim udruga, pripadaju i ostale neprofitne organizacije. One su oblik izravnoga sudjelovanja građana u donošenju nekih odluka u mjestu u kojem živiš. Primjerice, u tvojoj lokalnoj zajednici nema dječjeg igrališta. Tada stanovnici te lokalne zajednice, uz pomoć mjesnog odbora, mogu predložiti lokalnoj samoupravi (gradonačelniku) uređenje dječjeg igrališta.

Na grafičkom prikazu možeš vidjeti kako izgleda vladin i nevladin sektor u lokalnoj zajednici.

Zapamti
Svatko od nas treba biti odgovorna osoba i aktivno sudjelovati u radu svoje zajednice kako bi osigurali kvalitetniji i bolji život

Pojmovnik

lokalna samouprava gradsko/općinsko vijeće vladin i ne-vladin sektor mjesni odbor udruge

Volim odlučivati mogu sudjelovati

Što je demokracija i što je odgovornost za donošenje odluka? Demokracija (grčki demos = narod, kratos = vladavina) oblik je društvenog uređenja u kojemu vlast ima narod, odnosno građani.

Kolijevkom demokracije smatraju se antički grčki gradovi-države, posebno Atena, a prema poznatim izvorima javlja se u 4. i 5. stoljeću prije naše ere (prije otprilike 2500 godina). U demokraciji se ne vlada nad ljudima, nego u ime ljudi.

Na izborima odabiremo tko će nas predstavljati i tko će vladati tijekom ograničenog i točno određenoga vremenskog razdoblja. Pritom za sve vrijede ista pravila i isti zakoni.

Primjer demokracije u školi jest biranje predsjednika u tvom razredu. U tome ravnopravno sudjeluju svi učenici u razredu. Primjer je demokratskog sudjelovanja u razredu i predlaganje mjesta koje želite posjetiti na izletu. Između nekoliko ponuđenih mjesta glasovanjem odabirete konačno odredište.

Slično je s građanskim sudjelovanjem. Zajedničkim djelovanjem ti i tvoji sugrađani možete poboljšati kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Primjerice, ako se većina stanara glasovanjem složi s prijedlogom da je potrebno popraviti krov zgrade, oni se organiziraju i pokreću rješavanje toga problema zajednice.

Zapamti:
Imaš pravo sudjelovati u donošenju odluka u svojoj školi i zajednici.
Sudjelovanjem možeš utjecati na željene promjene u svojoj sredini.

POJMOVNIK

Demokracija Građanin Donošenje odluka Mjesni odbor

Smetaju li gradonačelniku grafiti na fasadama

Mi smo došli s pitanjima na koje želimo dobiti odgovore, kazao je jedan od učenika šestog razreda OŠ Nikola Tesla, koji su u pratnji nastavnice Orjane Marušić Štimac, koautorice Udžbenika za građanski odgoj, posjetili riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela.

Pročitaj više

Učenici OŠ – SE Dolac posjetili gradonačelnika

U sklopu nastave Građanskog odgoja i obrazovanja dvanaestero učenika petog razreda Osnovne škole – SE Dolac posjetilo je Grad Rijeku, gdje ih je primio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

Pročitaj više