Volim odlučivati mogu sudjelovati

Što je demokracija i što je odgovornost za donošenje odluka? Demokracija (grčki demos = narod, kratos = vladavina) oblik je društvenog uređenja u kojemu vlast ima narod, odnosno građani.

Kolijevkom demokracije smatraju se antički grčki gradovi-države, posebno Atena, a prema poznatim izvorima javlja se u 4. i 5. stoljeću prije naše ere (prije otprilike 2500 godina). U demokraciji se ne vlada nad ljudima, nego u ime ljudi.

Na izborima odabiremo tko će nas predstavljati i tko će vladati tijekom ograničenog i točno određenoga vremenskog razdoblja. Pritom za sve vrijede ista pravila i isti zakoni.

Primjer demokracije u školi jest biranje predsjednika u tvom razredu. U tome ravnopravno sudjeluju svi učenici u razredu. Primjer je demokratskog sudjelovanja u razredu i predlaganje mjesta koje želite posjetiti na izletu. Između nekoliko ponuđenih mjesta glasovanjem odabirete konačno odredište.

Slično je s građanskim sudjelovanjem. Zajedničkim djelovanjem ti i tvoji sugrađani možete poboljšati kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Primjerice, ako se većina stanara glasovanjem složi s prijedlogom da je potrebno popraviti krov zgrade, oni se organiziraju i pokreću rješavanje toga problema zajednice.

Zapamti:
Imaš pravo sudjelovati u donošenju odluka u svojoj školi i zajednici.
Sudjelovanjem možeš utjecati na željene promjene u svojoj sredini.

POJMOVNIK

Demokracija Građanin Donošenje odluka Mjesni odbor

Podijeli

Aktivnosti

  • Istraži što je mjesni odbor. Razgovaraj s roditeljima.
  • Jesi li ikada sudjelovao u donošenju neke odluke u svojoj školi? Jesi li glasao za nekoga?
  • Razgovaraj s ostalim učenicima tome sudjeluju li u donošenju važnih odluka.