Globalni problemi – lokalna rješenja

Mnogo je globalnih problema u svijetu, a neki su od njih siromaštvo, glad, klimatske promjene, terorizam…

Kada razmišljamo o globalnim problemima, važno je postaviti nekoliko pitanja koja nam pomažu da ih bolje razumijemo:

  • ŠTO čini određene pojave, odnosno probleme vidljivima i prisutnima u cijelom svijetu;
  • ZAŠTO ti problemi postoje, odnosno koji su njihovi uzroci te
  • KAKO pridonijeti njihovu rješavanju.

Globalni se problemi rješavaju udruženim djelovanjem na međunarodnoj razini, a mi možemo pridonijeti tom procesu svojim malim doprinosom u zajednici.

KAKO SE UOČAVA PROBLEM? ZAŠTO SE PROBLEM DOGAĐA? KAKO SE PRISTUPA RJEŠAVANJU PROBLEMA?
Siromaštvo znači ne imati dovoljno novaca ili nekih drugih sredstava potrebnih za osiguravanje osnovnih uvjeta za život, odnosno za zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba.

 

Događa se da su ljudi nemoćni, nezaposleni ili slabo plaćeni za posao koji rade te, unatoč zaposlenju, nemaju dovoljno sredstava kako bi osigurali osnovne uvjete za život. Za snažnije mjere zalažu se Ujedinjeni narodi koji svojim mjerama i programima pomažu unapređivanju nepovoljnih životnih uvjeta.
Klimatske promjene vidljive su u okolišu. One mogu biti prijetnja našoj sigurnosti. Neki su primjeri klimatskih promjena pojava toplinskih valova ili dugotrajnoga zahlađenja, česte suše ili poplave, nestajanja biljnih i životinjskih vrsta. Stručnjaci upućuju na ljudsko djelovanje kao uzrok klimatskih promjena i iskazuju svoju zabrinutost.

 

Za snažnije mjere zalaže se Međuvladin panel o klimatskim promjenama, Svjetska meteorološka organizacija i Program za okoliš UN-a.

 

JESTE LI ZNALI?
Svjetski dan borbe protiv siromaštva obilježava se 17. listopada.

ZAPAMTI
Povijest terorizma seže još u davna vremena. Teroristi i terorističke skupine mogu biti pripadnici raznih naroda, rasa i političkih ili religijskih uvjerenja.

POJMOVNIK

globalni problemi međunarodne organizacije

Naš doprinos očuvanju okoliša

U današnje smo vrijeme navikli imati neke pogodnosti i koristiti se njima, a da o njima i njihovoj važnosti i ne razmišljamo. Primjerice, ako smo žedni, popit ćemo vodu iz slavine. Navikli smo da je ta voda čista i da ju najčešće možemo piti bez straha od zdravstvenih problema. Katkad se dogodi da voda nije dobra za piće, no problem se uglavnom brzo otkloni. No što ako voda bude trajno zagađena i neupotrebljiva za korištenje u kućanstvu? Gdje ćemo pronaći pitku vodu? I najvažnije – zašto je voda zagađena? Tko je kriv za zagađenje? Što se događa i što valja činiti? Što će se dogoditi ako ništa ne poduzmemo?

Zagađenje je vode samo jedan od primjera mogućih posljedica trajnoga onečišćavanja okoliša ili prekomjernoga korištenja prirodnih resursa. Stručnjaci upozoravaju da se takve pojave često događaju kao posljedica ubrzanoga tehnološkog i gospodarskog razvoja. Događaju se i kao posljedica prekomjernoga korištenja proizvoda koji onečišćuju okoliš.

Svi moramo odgovorno razmišljati o posljedicama koje onečišćenje okoliša ili prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa mogu imati za nas ili za naraštaje koji tek dolaze. Taj put između našeg prava na dostupnost i na korištenje prirodnih resursa te uklanjanja opasnosti da se prirodni resursi trajno onečiste pripada procesu koji nazivamo održivi razvoj. Održivi razvoj takav je razvoj koji omogućuje zadovoljavanje potreba u sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih naraštaja da i oni zadovoljavaju svoje potrebe.

ZAPAMTI
Važno je čuvati svoj okoliš da bismo sačuvali ono što imamo danas za naraštaje koji će tek doći.

POJMOVNIK

održivi razvoj očuvanje okoliša odgovorno odlaganje otpada

Čuvam svoj planet

Jesi li se ikada zapitao što bi se dogodilo s planetom Zemljom da nestane ljudske vrste? Bi li nestanak ljudi ugrozio opstanak bilo koje druge biljne ili životinjske vrste?

U davnoj ljudskoj povijesti utjecaj čovjeka na okoliš bio je vrlo malen. Različitim izumima i otkrićima ljudi su tijekom tisućljeća povećavali kontrolu nad okolišem. Razvoj industrije i sve veći broj stanovnika na Zemlji sve više zagađuju naš planet. Svojim djelovanjem čovjek je ozbiljno ugrozio brojne biljne i životinjske vrste. Neke od njih zauvijek su nestale, nekima je opstanak ozbiljno ugrožen. Izumiranje jedne biljne ili životinjske vrste može ugroziti opstanak velikog broja drugih vrsta. Nestankom leptira ili pčela, na primjer, bilo bi onemogućeno oprašivanje, što bi dovelo do izumiranja brojnih biljnih vrsta.

Složene odnose između svih živih organizama i okoliša proučava znanost koju nazivamo ekologija.

Različite vrste goriva, kemikalija, plastika, trošenje i uništavanje prirodnih bogatstava, gomilanje otpada vrlo štetno utječu na našu okolinu.

Ljudi postaju svjesni ekoloških problema i opasnosti od sve većeg zagađenja.

Sve se više istražuju i koriste obnovljivi izvori energije (Sunčeva energija, vjetar, voda).

Sve se više govori o održivom razvoju u kojem odgovornim zadovoljavanjem postojećih potreba nećemo ugrožavati opstanak budućih generacija. Pritom ćemo poštovati prirodu i ljudska prava. Održivi razvoj započinje s tobom.

Ne zaboravi, planet Zemlja je naš jedini dom.

Pojmovnik

Ekologija Održivi razvoj