Upravljam svojim novcem

Odgovorno upravljanje novcem važno je za budućnost države i pojedinca. Ono podrazumijeva planiranje prihoda i rashoda. Prihodi su sva sredstva kojima netko raspolaže. Prihod jedne obitelji mogu činiti plaće zaposlenih članova obitelji, kamate od štednje, prihodi od iznajmljivanja stana, dječji doplatak… Rashodi su novac koji se troši za sve potrebe obitelji, kao što su troškovi hrane, odjeće, režija, osiguranja, školovanja…

Proračun države čine prihodi i rashodi države za jednu godinu. Prihode države čini novac prikupljen od poreza, pristojbi, doprinosa, carina i drugih davanja građana, a rashode čine plaće zaposlenih u javnim i državnim službama, mirovine, krediti te ulaganja. Istražite što se još financira iz prihoda države, odnosno na što se troši javni novac.

I mi možemo izraditi svoj proračun i tako pratiti koliko novaca dobijemo, a koliko potrošimo u mjesec dana ili u godini dana. To nam može olakšati da odgovorno trošimo novac i usklađujemo želje i stvarne potrebe.

Većini su obitelji najveći izvor prihoda plaće. Sigurno ste čuli za pojam netoplaće i brutoplaće. Važno ih je razlikovati. Netoplaća je iznos koji osobe dobivaju na svoj tekući račun, a dobiva se iz većega iznosa, brutoplaće. Iz brutoplaće izdvajaju se novčana sredstva koja država ulaže u zdravstveni sustav, mirovine, obrazovanje, zapošljavanje.

Želite li doznati kako se troši javni novac, posjetite mrežne stranice Vlade Republike Hrvatske.

Upravljanje novcem osnovni je preduvjet sigurnoga načina ostvarivanja životnih ciljeva za dobrobit pojedinca i društva.

VAŽNO
Izvješća i podatci o trošenju javnoga novca moraju biti dostupni svim građanima kako ne bi došlo do korupcije. Korupcija smanjuje prihode državi i narušava temeljne vrijednosti demokratskoga društva, ugrožava vladavinu prava i povjerenje u javne institucije i pravnu državu.

ZAPAMTI
Javni novac je novac građana.

ZANIMLJIVOST
Budget watch – engleski pojam za nadzor proračuna koji obavljaju sami građani pojedinačno ili  putem organizacija civilnoga društva kojima je cilj promicati transparentnost i otvorenost vlasti, njihovu odgovornost i sudjelovanje građana u proračunskom procesu.

POJMOVNIK

proračun porez pristojba kamata brutoplaća netoplaća korupcija

Korak u budućnost

Biti poduzetan znači imati razvijene vještine koje omogućuju uspješno vođenje vlastita života. Poduzetnik je osoba koja posjeduje vlastito poduzeće, a poduzetništvo je način razmišljanja, djelovanja i rješavanja problema.

Jedna od poduzetničkih vještina jest odgovorno postupanje s novcem. Kako se ti odnosiš prema novcu?

Novac je važan kako bi mogao zadovoljiti svoje osnovne potrebe.  Moraš naučiti cijeniti novac. Pravilno ga trošiti i planirati svoje potrebe i želje. Zato je važno znati napraviti proračun, odnosno planirati svoje prihode i potrošnju u određenome vremenskom razdoblju.

U školi se moraš odgovorno ponašati prema imovini i okolišu kako se školski proračun ne bi trošio na popravke i bojenje zidova, već se novac ulagao u kupnju računala i knjiga. Ako sada naučiš gospodariti novcem, u budućnosti ćeš odgovorno planirati potrošnju koja će biti u skladu s tvojim prihodima.

Poduzetničke osobine

  • preuzimati odgovornost za vlastite postupke
  • postavljati ciljeve i ostvarivati ih
  • biti motiviran za uspjeh

Budi

  • inovativan
  • kreativan
  • otvoren prema novome

Pojmovnik

poduzetnik poduzetništvo proračun