Poduzetništvo za zajednicu

Kako riješiti probleme (socijalne, ekološke) koji danas preplavljuju naše lokalne zajednice i društvo? Dio odgovora na ovo pitanje leži u društvenom poduzetništvu. Društveno poduzetništvo pojam je koji je u Hrvatskoj još uvijek relativno nov, ali u svijetu postoji još od 18. stoljeća. Društveno poduzetništvo je poslovanje zasnovano na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti radi rješavanja društvenih problema.

U sferi društvenoga poduzetništva djeluju društvena poduzeća. To su ona poduzeća koja su u vlasništvu svojih zaposlenika i/ili članova lokalne zajednice koji njima zajednički upravljaju na temelju demokratskih načela. Takva poduzeća pokrivaju vrlo različite djelatnosti: poljoprivredu, socijalnu skrb, ekologiju, trgovinu i niz drugih. Ona stvorenu dobit ulažu u dobrobit zajednice, npr. nove projekte i inicijative, zapošljavanje ranjivih skupina, povećanje dostupnosti svojih proizvoda ili usluga.

Društveni poduzetnici su osobe koje pronalaze inovativna rješenja za postojeće društvene probleme. Njih ne pokreće zarada. Često ih nazivamo i društvenim inovatorima jer nude nova rješenja, proizvode, usluge i pristupe za rješavanje problema s kojima se društvo suočava – npr. klimatske promjene, siromaštvo, nejednakost, starenje stanovništva…

Društveni poduzetnici i društvena poduzeća svojim djelovanjem teže stvaranju društvenoga utjecaja koji nadilazi novčanu dobit i stvara ravnopravno i održivo društvo.

POJMOVNIK

društveno (socijalno) poduzetništvo društveno poduzeće društveni poduzetnik društvena inovacija društveni utjecaj

Korak u budućnost

Biti poduzetan znači imati razvijene vještine koje omogućuju uspješno vođenje vlastita života. Poduzetnik je osoba koja posjeduje vlastito poduzeće, a poduzetništvo je način razmišljanja, djelovanja i rješavanja problema.

Jedna od poduzetničkih vještina jest odgovorno postupanje s novcem. Kako se ti odnosiš prema novcu?

Novac je važan kako bi mogao zadovoljiti svoje osnovne potrebe.  Moraš naučiti cijeniti novac. Pravilno ga trošiti i planirati svoje potrebe i želje. Zato je važno znati napraviti proračun, odnosno planirati svoje prihode i potrošnju u određenome vremenskom razdoblju.

U školi se moraš odgovorno ponašati prema imovini i okolišu kako se školski proračun ne bi trošio na popravke i bojenje zidova, već se novac ulagao u kupnju računala i knjiga. Ako sada naučiš gospodariti novcem, u budućnosti ćeš odgovorno planirati potrošnju koja će biti u skladu s tvojim prihodima.

Poduzetničke osobine

  • preuzimati odgovornost za vlastite postupke
  • postavljati ciljeve i ostvarivati ih
  • biti motiviran za uspjeh

Budi

  • inovativan
  • kreativan
  • otvoren prema novome

Pojmovnik

poduzetnik poduzetništvo proračun