Što treba znati o životu u demokraciji

Demokracija je oblik vladavine u kojem vlada narod. Hrvatska je demokracija parlamentarna i predstavnička demokracija. Parlamentarna označava da je uloga predsjednika države i izvršne vlasti (premijera) uvijek odvojena. Predstavnička je jer građani Hrvatske ostvaruju vlast svake četiri godine izborom svojih predstavnika u parlament (Hrvatski sabor) te svakih pet godina izborom predsjednika države.

Vlast se dijeli na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Zakonodavnu vlast obavlja Hrvatski sabor koji donosi zakone. Izvršnu vlast čine Vlada Republike Hrvatske i predsjednik države. Vlada predlaže Saboru zakone i druge akte, provodi zakone te vodi unutarnju i vanjsku politiku. Predsjednik Hrvatske predstavlja i zastupa državu u zemlji i inozemstvu. Brine se za obranu nezavisnosti i teritorijalnu cjelovitost Hrvatske. Sudbena vlast štiti Ustavom Republike Hrvatske i zakonima utvrđen pravni poredak Hrvatske, osigurava jedinstvenu primjenu zakona te ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. Znate li tko čini sudbenu vlast?

 

Ustav je temeljni pravni akt jedne države na osnovi kojega se donose ostali zakoni. Ustavom se propisuju i štite temeljna prava i dužnosti građana te institucija vlasti u skladu s liberalnim, demokratskim i socijalnim vrijednostima.

JESTE LI ZNALI?
Hrvatski sabor usvojio je Ustav Republike Hrvatske 22. prosinca 1990.
Međunarodni dan demokracije obilježava se 15. rujna.

VAŽNO
Važno je znati kako djeluje vlast. Građani ponekad misle da je njihova jedina uloga u vlasti izlazak na izbore pa nisu spremni javno djelovati. Aktivno uključivanje građana podrazumijeva ukazivanje na nepravilnosti i kritičko promišljanje o političkoj zajednici. Demokracija od nas zahtijeva da se uključimo u rješavanje problema, da budemo spremni na promjenu te da pomažemo i poštujemo druge.

Mahatma Gandhi: “Istinska je demokracija ona koja dopustivim sredstvima, isključivo nenasilnim, brani svoju slobodu, odnosno slobodu svoje zemlje i, napokon, slobodu cijeloga čovječanstva.”

POJMOVNIK

parlament trodioba vlasti parlamentarna demokracija dužnosti ovlasti

Podijeli

Aktivnosti

Od atenske demokracije do danas

  • Prva demokracija razvila se u 5. st. pr. Kr. u Ateni, a podrazumijevala je izravno sudjelovanja građana u upravljanju poslovima zajednice. U suvremenim demokracijama građani ne upravljaju izravno, već biraju svoje predstavnike na koje prenose pravo upravljanja. Razmislite zašto danas nije moguće izravno upravljanje.

Istražite

  • Deklaracijama se izražava opće stajalište Hrvatskoga sabora o pitanjima unutarnje ili vanjske politike te o drugim pitanjima važnim za državu. Proučite Deklaraciju o Domovinskom ratu i Deklaraciju o antifašizmu i razmislite zašto su važne za Hrvatsku.

Vezane vijesti