I ja imam pravo birati i biti biran

Sudjelovati u demokraciji možeš i ti. Znaš li kako?

Ti imaš pravo aktivno i odgovorno sudjelovati u donošenju odluka u svom razredu i školi te se zalagati za izgradnju razreda i škole kao demokratske zajednice. Da bi svoju malu zajednicu uredio kao mjesto u kojem vlada demokratsko ozračje, moraš naučiti korake u organiziranju izbora za predsjednika razreda i predstavnika razreda u Vijeću učenika škole. Predsjednik razrednog odjela i predstavnik razrednog odjela u Vijeću učenika škole predstavljaju tvoj razred. Svojim izborom imenuješ onoga za kojega smatraš da će najbolje zastupati tvoje potrebe, stavove i prijedloge.

Tako i odrasli biraju svoje predstavnike i zastupnike (npr. zastupnike u Hrvatski saborrvatski sabor).

Postupak demokratskih izbora u razrednom odjelu:

  1. Izborno povjerenstvo – Uz pomoć učitelja imenujte tri člana izbornog povjerenstva koje će pratiti tijek izbora i izvijestiti o rezultatima izbora.
  2. Kampanja – Tvoje je pravo kandidirati se. Ako želiš, napiši program u kojem ćeš opisati sve aktivnosti koje ćeš provesti tijekom školske godine, odnosno jednog mandata (trajanje obnašanja dužnosti tijekom unaprijed dogovorenog vremena). Svoju kandidaturu istaknite na dogovorenom i vidljivome mjestu u razredu. Uz pomoć učitelja provedite predstavljanje kandidata. Svaki kandidat pritom iznosi svoj program i nastoji pridobiti što više mogućih glasača.
  3. Glasovanje – Izborno povjerenstvo priprema glasačku kutiju i listiće s imenima svih kandidata. Poredak kandidata na listiću najbolje je napisati abecednim redom. Glasači glasuju zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata kojega podržavaju. Glasovanje je tajno. Izborno povjerenstvo prati da glasovanje protekne u skladu s pravilima i u mirnom ozračju.
  4. Rezultati izbora – Povjerenstvo prebrojava glasove i provjerava ispravnost glasačkih listića. O rezultatima sastavlja zapisnik u kojem navodi koliko je učenika pristupilo glasovanju, koliko je ispravnih glasačkih listića i koliko je glasova dobio pojedini kandidat. Rezultate izbora priopćuje, a zapisnik postavlja na dogovoreno mjesto u razredu.

Zanimljivosti
Pravo sudjelovanja u izborima u prošlosti imali su samo muškarci. Novi Zeland je prva zemlja koja je 1893. godine omogućila ženama pravo glasa. U Europi je Švicarska tek 1971. uvela pravo glasa za žene, a u Hrvatskoj su pravo izbora žene dobile 1945. godine.

Pojmovnik

Demokracija Kandidatura Kampanja Program Procedura Mandat

Podijeli

Aktivnosti

  • Istraži tko ima biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Koga na izborima biraju građani?
  • Sastavi svoj program i istakni svoju kandidaturu za predsjednika razreda ili predstavnika u Vijeću učenika škole.
  • Pridruži se roditeljima pri izboru i saznaj kako glasuju odrasli birači.

Vezane vijesti