Kako putuje vijest

Masovni nam mediji svakodnevno nude veliki broj vijesti i informacija. To mogu biti vijesti o društvenim i političkim događajima, poznatim osobama iz javnoga života i mnoge druge. Vijesti koje dođu do nas putem medija sigurno će utjecati na to kako razmišljamo događajima i pojavama. Sigurno će doprinijeti i oblikovanju naših stavova o mnogim važnim pitanjima. Zato je važno o objavljenim vijestima promišljati i raspravljati.

Što je zapravo vijest? Vijest je kratki novinski izvještaj o aktualnom događaju, pojavi ili osobi za koju javnost pokazuje veće zanimanje. Mora biti aktualna (izvještava o nečemu što se sada događa), zanimljiva (privući će pažnju većega broja ljudi) i objektivna (autor vijesti ne iznosi svoje mišljenje). Vijest najčešće ima zadanu strukturu. To znači da klasična vijest daje odgovore na temeljna pitanja: tko, što, gdje, kada, zašto i kako.

Stručnjaci koji se bave proučavanjem medija upozoravaju na česte pojave pri objavljivanju vijesti pa je dobro da i mi obratimo pozornost na njih: objavljuju se lažne vijesti, potiče se senzacionalizam (pokušava se privući pozornost i na taj način povećati prodaju ili gledanost medija), prešućuju se važni dijelovi informacija o događajima i slično. Prije nego u potpunosti prihvatimo objavljenu vijest, važno je naučiti kako procijeniti njezinu realnu vrijednost.

Kako prepoznati lažnu vijest?

Evo što preporučuje Međunarodna federacija knjižničarskih društava i ustanova – IFLA:

 

 • Razmislite o izvoru.
 • Pročitajte sve.
 • Provjerite autora.
 • Provjerite dodatne izvore.
 • Provjerite datum objave.
 • Je li vijest šala?
 • Osvijestite svoje stavove.
 • Pitajte stručnjake.

 

 

 

 

 

POJMOVNIK

vijest vrijednost vijesti objektivnost

Podijeli

Aktivnosti

Kako procijeniti vrijednost objavljenih vijesti?

 • Pronađite u raznim novinama vijest o istoj pojavi ili događaju. Pročitajte vijesti i analizirajte ih prema kriterijima navedenima u priloženoj tablici. Usporedite ih. Raspravite i odlučite o vrijednosti vijesti prema svim promatranim kriterijima.

KRITERIJI:

 • Važnost, relevantnost (interes svih građana). Je li tema ili događaj o kojem se izvještava važan za veći broj primatelja vijesti? Na koji način objavljene informacije mogu koristiti primateljima?
 • Uključenost osoba. Koliko je ljudi neposredno uključeno u temu ili događaj?
 • Utjecajnost događaja. Koliko ljudi sudjeluje u događaju i kakve su neposredne posljedice njihove uključenosti u događaj?
 • Blizina. Koliko smo zemljopisno udaljeni od poprišta događaja? Možemo li biti neposredno zahvaćeni djelovanjem događaja?
 • Prominencija (istaknutost). Odnosi li se vijest na istaknute ljude ili događaje, odnosno na one osobe za koje vlada veće zanimanje ili znatiželja javnosti?
 • Konfliktnost ili kontroverznost. Hoće li objavljenu vijest na različite načine prihvaćati ili doživjeti razni ljudi, odnosno primatelji informacija? Imaju li neke skupine ljudi različite stavove o temi o kojoj se izvještava?
 • Novost (i pravodobnost). Je li vijest objavljena pravodobno ili prekasno?
 • Širina i slojevitost. Je li vijest prikazana iz više različitih perspektiva? Odražava li različita mišljenja i stavove?
 • Provjerljivost. Kako se može provjeriti jesu li informacije točne? Na koji su način prikupljene informacije o kojima se izvještava?

Napišite vijest
Odaberite neku temu ili događaj u svojoj užoj zajednici. Napišite vijest koja će biti vrijedna i zanimljiva što većem broju korisnika. Prezentirajte vijest u skupini i analizirajte vijesti ostalih članova skupine.