Ne stavljaj ljude u kutije, škatule i ladice

„Hej, poznaješ li onu visoku darkericu iz 6.c?“ „Misliš onu kovrčavu košarkašicu što se stalno zeza ili onu bogatu štrebericu?“…

Pri opisivanju drugih ljudi najčešće govorimo o njihovu fizičkom izgledu, odjeći, ponašanju, pripadnosti nekoj skupini (razredu, sportskom klubu, školi, nacionalnosti, vjerskoj zajednici, rasi…).

Da bismo se lakše i brže snašli u svijetu oko sebe, druge ljude svrstavamo u različite skupine ili kategorije. Na osnovi poznavanja jednog člana ili manjeg broja članova, te skupine nazivamo posebnim nazivima i svim članovima pripisujemo slične osobine. Tako stvaramo stereotipe.

Kada o pojedincima koje smo svrstali u određenu skupinu donosimo zaključke, iako ih zapravo uopće ne poznajemo, govorimo o predrasudama.

Stereotipi i predrasude utječu na način kojim promatramo i tumačimo ponašanja ljudi oko sebe.

Budi oprezan! Nepromišljenim svrstavanjem osoba u stereotipe i predrasudama prema ljudima možeš nanijeti veliku nepravdu i kršiti njihova ljudska prava.

Pojmovnik

Stereotipi Predrasude

Podijeli

Aktivnosti

Navedi nazive četiriju skupina učenika u svojoj školi.

  • Sve nazive zapiši na papir. Svakoj skupini pridruži što više riječi koje, po tvome mišljenju, opisuju svaku od njih.

Razmisli:

  • Odnose li se tvoji opisi i navedene osobine na baš sve pripadnike određene skupine?
  • Opisuju li svi ljudi određenu skupinu potpuno jednako? (Objasni!)
  • Koliko uz pomoć tih opisa saznajemo o pojedincima koje smo u tu skupinu svrstali?
  • Ponašamo li se prema pojedincima u skladu s osobinama koje smo pripisali skupini kojoj pripadaju?
  • Može li se dogoditi da upadajući u zamke strereotipa i predrasuda nekoga povrijediš?

„Ulovi“ stereotip

  • Gledajući televizijski program ili prateći neke druge medije zapiši neke od stereotipa i/ili predrasuda koje si prepoznao ili si ih se prisjetio. Mogu li za nekoga stereotipi i predrasude predstavljati opasnost?