Različiti i jednaki

U životu srećemo i upoznajemo razne ljude. Oni se razlikuju po brojnim osobinama, po dobi, spolu i spolnoj orijentaciji, po sposobnostima, nacionalnosti i vjeri te po iskustvima, po prošlosti koju nose sa sobom i sadašnjosti u kojoj žive te budućnosti koja je svima nama nepoznata.

Neki se ljudi nalaze u nepovoljnom položaju ili su ranjiviji u odnosu na većinu. Njihov nepovoljni položaj i ranjivost često su posljedica uskraćivanja nekih ljudskih prava (u području obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite), većeg rizika od siromaštva, diskriminacije i nasilja s kojima se suočavaju. Često im je onemogućeno da ravnopravno sudjeluju u društvenome, kulturnome, ekonomskome ili političkome životu zajednice u kojoj žive (društvena isključenost).

Različiti i jednaki

Skupine koje se mogu naći u nepovoljnom položaju jesu: nezaposlene osobe, djeca i starije osobe, osobe s tjelesnim invaliditetom, osobe s intelektualnim teškoćama, jednoroditeljske obitelji, migranti i azilanti, razne manjine (nacionalne, rodne), žrtve nasilja, beskućnici, izliječeni ovisnici… Nažalost, popis nije konačan. U raznim se zemljama različite društvene skupine mogu naći u nepovoljnom položaju.

Prilike u kojima se susrećemo s pripadnicima ranjivih skupina mogu nas obogatiti. Upoznavanjem njihovih životnih iskustava stječemo nova znanja i sposobnost empatije (razumijevanja tuđih osjećaja), što nas čini boljim ljudima. Ponekad zbog neznanja ili predrasuda ne znamo kako im prići ili ih čak izbjegavamo.

Zato ne zaboravimo: Pružimo drugima i sebi priliku da se upoznamo. Dijelimo puno više sličnosti nego razlika. Svi dišemo, osjećamo, imamo potrebu družiti se i pripadati, voljeti i biti voljeni. Razlike čine bogatstvo, a u različitosti valjalo bi da svi imamo jednaka prava i prilike.

 

ZAPAMTI
Ne odabiremo kakvu ćemo boju kože ili očiju imati i u kojoj ćemo se zemlji roditi, ali odabiremo kakvi ćemo ljudi biti prema drugima i prema sebi samima.
Razvijenost i napredak svakoga društva ogleda se u tome koliko se to društvo brine o svojim najranjivijim skupinama.

JESTE LI ZNALI?
Osobe s invaliditetom one su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja. Ta im oštećenja otežavaju život. Često su u neravnopravnom položaju prema osobama koje takvih oštećenja nemaju. Zašto?

POJMOVNIK

nepovoljni položaj ranjive skupine društvena isključenost osobe s invaliditetom diskriminacija empatija

Pomognimo prijateljima

U tvom razredu ili školi sigurno ima učenika s poteškoćama u razvoju,  učenika iz obitelji slabijega imovinskog stanja, učenika koji ne razumiju dobro hrvatski jezik ili imaju poteškoća u učenju.

Svi se oni ubrajaju u ranjive skupine djece. Budi im podrška, pomogni im!

Razgovaraj s vršnjacima o njihovim problemima! Svi oni imaju pravo na školovanje i velike šanse da uspiju ako si uz njih.

O djeci koja imaju velike zdravstvene teškoće ili probleme u obitelji, skrbe posebne ustanove. Ako u tvome mjestu postoji dom za nezbrinutu ili teško bolesnu djecu, posjeti ga! Učini nešto, budi ispred svih!

Različitost je bogatstvo i stvara u tvom razredu snagu koja može pokrenuti mnoge aktivnosti kojima bi mogao pomoći učenicima ranjivih skupina. U ranjive skupine djece ubrajaju se i djeca koja žive u udaljenim područjima, djeca počinitelji kaznenih djela, djeca žrtve i svjedoci nasilja.

Konvencija o pravima djeteta  i zakoni Republike Hrvatske štite ranjivu djecu.

Zapamti
Briga za najranjivije skupine – Konvencija o pravima djeteta

 

Ranjive skupine

Grad Rijeka uveo je Građanski odgoj u riječke osnovne škole kako bi promicao nenasilje, toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijao ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Grad Rijeka od školske godine 2016./2017. učenicima viših razreda osnovne škole omogućava pohađanje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje.

 


Item 1 Title

Content for item 1


Item 2 Title

Content for item 2


Item 3 Title

Content for item 3


Za navedeni program Grad Rijeka je izradio i priručnik za učenike.

Građanski odgoj provodi se kao izvannastavna aktivnost (po modelu iznimno uspješnog programa „Moja Rijeka“).

Nastava Građanskog odgoja u riječkim se školama izvodi jednom do dva puta tjedno, s maksimalnim fondom od 70 sati godišnje i to u višim razredima (5. do 8. razred). Predmet se uvodi postupno, na način da prvo ulazi u pete razrede, s planiranim nastavkom provođenja do kraja osnovnoškolskog obrazovanja.

Priručnici za učenike

U školskoj godini 2015./2016. provedene su pripremne radnje za realizaciju ovog programa. Izrađen je priručnik za učenike namijenjen učenicima petih i šestih razreda koji obuhvaća sve dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja, a teme oblikuje na adekvatan i učenicima blizak i zanimljiv način. Priručnik je 2017. godine unaprjeđen prema preporukama koje su proizašle iz evaluacije prve, eksperimentalne, godine provedbe.


Postavite pitanje