Odnosi s javnošću – PR

Kada svoje aktivnosti želimo učiniti vidljivima široj javnosti, važno je primjereno komunicirati (razmjenjivati informacije). Svojim predstavljanjem (prezentacijom) želimo osigurati razumijevanje i potporu drugih članova društva (npr. medija, vanjskih suradnika, nadređenih, članova razrednoga odjela ili sportskoga kluba i sl.).

Stručnjake za odnose s javnošću nazivamo glasnogovornicima ili PR stručnjacima (prema engl. public relation). Oni znaju kako:

  • napisati službeni dopis (uspostavljanje suradnje s vanjskim suradnicima, ustanovama, udrugama, stručnjacima itd.)
  • komunicirati s medijima (tisak, radio, televizija i tzv. novi mediji: mrežne stranice, internetski portali, društvene mreže itd.)
  • istražiti javno mnijenje (anketiranje, obrada, prikaz i tumačenje rezultata ankete)
  • lobirati (zastupati svoje interese ili interese koga drugoga osobnim kontaktima radi dobivanja potpore)
  • prikupiti potrebna financijska sredstva (sponzorstva, donacije)
  • organizirati događanja (prezentacije, radionice, sajmove, dobrotvorne akcije…).

Kada želimo predstaviti sebe, svoja znanja i vještine, često moramo napisati životopis ili CV (lat. curriculum vitae). Uobičajena je i sve šire prihvaćena praksa pisanje životopisa u Europass obrascu.

Ponekad u komunikaciji sa sugovornicima ili čitateljima razmjenjujemo svoje misli i ideje, a ponekad iznosimo misli, ideje i djela drugih ljudi. Citiranje je navođenje misli, ideja i djela drugih ljudi. Navođenje tuđih misli i djela bez jasno istaknutoga izvora i autora tih sadržaja jest plagijat.

POJMOVNIK

komunikacija PR (engl. public relation) CV (lat. curriculum vitae) lobiranje citiranje plagijat