Odvajaj, odlaži, od smeća Zemlju spasi

Otpad su stvari koje nam više nisu potrebne, a smeće je otpad koji se odlaže na odlagalište smeća.

Da bismo zaštitili i očuvali planet na kojemu živimo, važno je pravilno odvajati i razvrstavati otpad, a poslije ga odložiti na za to predviđeno mjesto.

Kamo odlažeš stvari koje ti nisu više potrebne? Jesi li možda odbacio i neke stvari koje si mogao reciklirati, odnosno izdvojiti iz otpada i ponovno ih upotrijebiti?

Odjeću i obuću koja ti više nije potrebna ne bacaj, možeš ju darovati. Sigurno si u svojoj ulici i trgovačkim centrima primijetio kante za razvrstavanje otpada, poput kanti za staklo, plastiku i papir. To su ekootoci. Odlažeš li otpad na takav način i u svojem domu?

Ako u blizini škole još nemaš takve zelene otoke, predloži Vijeću učenika da pokrene akciju za njihovo postavljanje. Uz pomoć učitelja obratite se za pomoć udrugama i komunalnim društvima koji će vam pomoći u akciji.

U mnogim školama učenici sakupljaju stari papir, istrošene baterije, plastične čepove i tako pridonose  očuvanju okoliša. Otpad od hrane čini trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju humusa (vrlo plodne vrste tla). Što učiniti s njim? Otpad ljudi odlažu u prirodi i tako ju onečišćuju. Tvoja je zadaća čuvati okoliš jer, kao što je poručio indijanski poglavica Seattlea:

Što god snađe Zemlju, snaći će i sinove Zemlje.”

Zapamti
Razgradnja nekih vrsta otpada:

Vrsta otpada Vrijeme razgradnje
kora naranče 2 – 5 tjedana
papirnate maramice 3 mjeseca
žvakače gume 5 godina
limenka 10 – 100 godina
plastika 1000 godina
staklo 4000 godina

 

Pojmovnik

otpad smeće reciklirati