Stvaramo svoju budućnost

Biti poduzetnik ne znači samo imati svoje poduzeće. Riječ je o osobi koja je spremna raditi na ostvarenju svojih ideja, želja i ciljeva. Poduzetništvo se odnosi na posao, obitelj i širu društvenu zajednicu. Poduzetni su ljudi spremni preuzeti inicijativu u rješavanju svojih potreba i problema ili potreba i problema drugih ljudi.

Poduzetništvo predstavlja proces u kojem prilike i ideje pretvaramo u vrijednosti, bilo ekonomske ili društvene. Primjerice, poduzetništvo može biti usmjereno na stjecanje dobita (zarade) kao i na pokretanje značajnih promjena u društvu (društveno poduzetništvo).

Dio svojega znanja, rada ili dobiti mnogi poduzetnici odgovorno ulažu u društveno korisne aktivnosti (društveno odgovorno poslovanje).

Poduzetništvo podrazumijeva ideju, kreativnost (smišljanje čega novog), radoznalost, inicijativu, hrabrost, odgovornost, snagu da učimo iz pogrešaka i neuspjeha, upornost, ali i mogućnost da sami utječemo na svoju budućnost.

Kako ne bismo buduće naraštaje ugrozili svojim inovacijama (primjenom novoga ili znatno boljega rješenja ili ideje), moramo čuvati okoliš i prirodne izvore (vodu, zrak, tlo, biljke, životinje…). Takav se odnos prema okolišu naziva održivim razvojem.

U svijetu je sve prisutnije zeleno poduzetništvo koje podrazumijeva realizaciju ideja, ali i financijski dobit bez štetnoga utjecaja na okoliš. Primjerice, korištenje obnovljivih izvora energije i recikliranje materijala.

POJMOVNIK

poduzetništvo kreativnost inovacija društveno (socijalno) poduzetništvo zeleno poduzetništvo društveno odgovorno poslovanje

Naš doprinos očuvanju okoliša

U današnje smo vrijeme navikli imati neke pogodnosti i koristiti se njima, a da o njima i njihovoj važnosti i ne razmišljamo. Primjerice, ako smo žedni, popit ćemo vodu iz slavine. Navikli smo da je ta voda čista i da ju najčešće možemo piti bez straha od zdravstvenih problema. Katkad se dogodi da voda nije dobra za piće, no problem se uglavnom brzo otkloni. No što ako voda bude trajno zagađena i neupotrebljiva za korištenje u kućanstvu? Gdje ćemo pronaći pitku vodu? I najvažnije – zašto je voda zagađena? Tko je kriv za zagađenje? Što se događa i što valja činiti? Što će se dogoditi ako ništa ne poduzmemo?

Zagađenje je vode samo jedan od primjera mogućih posljedica trajnoga onečišćavanja okoliša ili prekomjernoga korištenja prirodnih resursa. Stručnjaci upozoravaju da se takve pojave često događaju kao posljedica ubrzanoga tehnološkog i gospodarskog razvoja. Događaju se i kao posljedica prekomjernoga korištenja proizvoda koji onečišćuju okoliš.

Svi moramo odgovorno razmišljati o posljedicama koje onečišćenje okoliša ili prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa mogu imati za nas ili za naraštaje koji tek dolaze. Taj put između našeg prava na dostupnost i na korištenje prirodnih resursa te uklanjanja opasnosti da se prirodni resursi trajno onečiste pripada procesu koji nazivamo održivi razvoj. Održivi razvoj takav je razvoj koji omogućuje zadovoljavanje potreba u sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih naraštaja da i oni zadovoljavaju svoje potrebe.

ZAPAMTI
Važno je čuvati svoj okoliš da bismo sačuvali ono što imamo danas za naraštaje koji će tek doći.

POJMOVNIK

održivi razvoj očuvanje okoliša odgovorno odlaganje otpada

Odvajaj, odlaži, od smeća Zemlju spasi

Otpad su stvari koje nam više nisu potrebne, a smeće je otpad koji se odlaže na odlagalište smeća.

Da bismo zaštitili i očuvali planet na kojemu živimo, važno je pravilno odvajati i razvrstavati otpad, a poslije ga odložiti na za to predviđeno mjesto.

Kamo odlažeš stvari koje ti nisu više potrebne? Jesi li možda odbacio i neke stvari koje si mogao reciklirati, odnosno izdvojiti iz otpada i ponovno ih upotrijebiti?

Odjeću i obuću koja ti više nije potrebna ne bacaj, možeš ju darovati. Sigurno si u svojoj ulici i trgovačkim centrima primijetio kante za razvrstavanje otpada, poput kanti za staklo, plastiku i papir. To su ekootoci. Odlažeš li otpad na takav način i u svojem domu?

Ako u blizini škole još nemaš takve zelene otoke, predloži Vijeću učenika da pokrene akciju za njihovo postavljanje. Uz pomoć učitelja obratite se za pomoć udrugama i komunalnim društvima koji će vam pomoći u akciji.

U mnogim školama učenici sakupljaju stari papir, istrošene baterije, plastične čepove i tako pridonose  očuvanju okoliša. Otpad od hrane čini trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju humusa (vrlo plodne vrste tla). Što učiniti s njim? Otpad ljudi odlažu u prirodi i tako ju onečišćuju. Tvoja je zadaća čuvati okoliš jer, kao što je poručio indijanski poglavica Seattlea:

Što god snađe Zemlju, snaći će i sinove Zemlje.”

Zapamti
Razgradnja nekih vrsta otpada:

Vrsta otpada Vrijeme razgradnje
kora naranče 2 – 5 tjedana
papirnate maramice 3 mjeseca
žvakače gume 5 godina
limenka 10 – 100 godina
plastika 1000 godina
staklo 4000 godina

 

Pojmovnik

otpad smeće reciklirati

Čuvam svoj planet

Jesi li se ikada zapitao što bi se dogodilo s planetom Zemljom da nestane ljudske vrste? Bi li nestanak ljudi ugrozio opstanak bilo koje druge biljne ili životinjske vrste?

U davnoj ljudskoj povijesti utjecaj čovjeka na okoliš bio je vrlo malen. Različitim izumima i otkrićima ljudi su tijekom tisućljeća povećavali kontrolu nad okolišem. Razvoj industrije i sve veći broj stanovnika na Zemlji sve više zagađuju naš planet. Svojim djelovanjem čovjek je ozbiljno ugrozio brojne biljne i životinjske vrste. Neke od njih zauvijek su nestale, nekima je opstanak ozbiljno ugrožen. Izumiranje jedne biljne ili životinjske vrste može ugroziti opstanak velikog broja drugih vrsta. Nestankom leptira ili pčela, na primjer, bilo bi onemogućeno oprašivanje, što bi dovelo do izumiranja brojnih biljnih vrsta.

Složene odnose između svih živih organizama i okoliša proučava znanost koju nazivamo ekologija.

Različite vrste goriva, kemikalija, plastika, trošenje i uništavanje prirodnih bogatstava, gomilanje otpada vrlo štetno utječu na našu okolinu.

Ljudi postaju svjesni ekoloških problema i opasnosti od sve većeg zagađenja.

Sve se više istražuju i koriste obnovljivi izvori energije (Sunčeva energija, vjetar, voda).

Sve se više govori o održivom razvoju u kojem odgovornim zadovoljavanjem postojećih potreba nećemo ugrožavati opstanak budućih generacija. Pritom ćemo poštovati prirodu i ljudska prava. Održivi razvoj započinje s tobom.

Ne zaboravi, planet Zemlja je naš jedini dom.

Pojmovnik

Ekologija Održivi razvoj

Eko akcija “Drvo ima srce” – postavljanje hranilica za ptice

Učenici šestih razreda OŠ Ivana Zajca postavili su u školskom vrtu kućice za ptice.

Pročitaj više